Yargıdan emeklilik için emsal askerlik borçlanması kararı

Yargıdan emeklilik için emsal askerlik borçlanması kararı
Memuriyetten önce yaptığı 1,5 yıllık askerlik süresini, prim borçlanması yoluyla sigorta başlangıcını geriye çekmek için kullanmak isteyen Fevzi K'ye SGK'den ret yanıtı verildi. Yargı ise SGK kararını iptal etti.

Artı Gerçek - Memurların henüz göreve başlamadan yaptıkları askerlik süresini, prim borçlanması yoluyla hizmet süresini geriye çekmek için kullanmaları önündeki engele ilişkin yargıdan kritik bir karar çıktı. Yargının, çalışan lehinde verdiği karar, Fevzi K. adlı memurun yargıya başvurmasıyla alındı.

Fevzi K., 2000 yılında devlet memuru olarak göreve başladı. Askerliğini ise memuriyetten önce 27 Mayıs 1997 ile 26 Ekim 1998 tarihleri arasında yaptı. Fevzi K., askerlikte geçen bir buçuk yılı 2003'te borçlanarak hizmet süresine eklettirdi. EYT düzenlemesi gündemdeyken, Fevzi K., 1,5 yıllık askerlik süresi kadar sigorta başlangıç süresinin geri çekilmesi ve emeklilik yaşının buna göre hesaplanması için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na başvurdu. Ancak SGK, Fevzi K.'nin 14 Ağustos 2000 tarihinde memuriyete başladığı, borçlanmaya konu askerlik yaptığı tarihlerde kamu görevinde çalışmadığı gerekçesiyle talebini reddetti. Fevzi K. da hukuka aykırı olduğunu belirttiği SGK kararının iptali ile emeklilik tarihinin tazminat ve maaşlı şekilde 2025 yılı olarak düzeltilmesi için Ankara 18'nci İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

MAHKEME: KANUNDA OLMAYAN KISITLAMA YORUMLAMA YOLUYLA UYGULANAMAZ

Ankara 18'inci İdare Mahkemesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddesine göre, erbaş veya er olarak silah altında geçen sürelerin borçlandırılmak suretiyle sigortalılıktan sayılacağının hüküm altına alındığına dikkat çekti. Mahkeme, davacının 5510 sayılı kanunun ilgili maddesi kapsamında olduğuna, borçlanmaya ilişkin askerlik görevini yaptığı tarihlerde kamu görevinde çalışmaması nedeniyle verilen ret kararını, kanunda öngörülmemiş bir kısıtlamanın 'yorum' yoluyla uygulanmayacağı kanaatiyle hukuka uygun bulmadı. Kararda, davacının sigortalılık süresinin, sigorta başlangıç tarihinden başlayarak borçlandığı askerlikte geçen süre kadar geriye götürülmesi gerektiğine hükmedildi. SGK'nın kararını hukuka uygun bulmayan mahkeme, iptal kararı verdi.

Kararda, Fevzi K.'nin emeklilik tarihinin 2025 yılı olarak düzeltilmesi yönündeki talebinin ise idari işlem mahiyetinde olduğu, bu talebe yönelik hüküm kurulmasına hukuken imkan bulunmadığı belirtildi. Kararda istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

'HİZMET BAŞLANGICINI GERİYE ÇEKME MEMURLARDA UYGULANMIYOR'

Fevzi K., işçilerde borçlanılan askerlik süresi kadar sigorta başlangıç süresinin geri çekildiğini; ancak memurlarda bu işlemin uygulanmadığını ifade ederek, şu açıklamayı yaptı: "Bu karar anayasanın eşitlik ilkesine aykırı. Anayasada açık ve net. Lehte olan davalarda kanun geriye doğru yürür, aleyhe olan davalarda yürümez. Ancak SGK ısrarla bu kanunu geriye yürütmüyor. Bu mağduriyetin bir an önce düzeltilmesini talep ediyorum. Ben olmayan bir şeyi değil hakkımı istiyorum."

Öne Çıkanlar