Amed Sağlık Platformu: 29 Mayıs’ta Ankara’da olacağız

Amed Sağlık Platformu: 29 Mayıs’ta Ankara’da olacağız
Yayınlanma:
A+ A-
Sağlık emek ve meslek örgütleri sağlık alanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini dile getirmek için Ankara’da miting düzenleyecek.

Remzi Budancir 


+GERÇEK- Aralarında Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) ve Türk Dişhekimleri Birliği’nin (TDB) olduğu çok sayıda sağlık emek ve meslek örgütleri, sağlık emekçilerinin hakları ve erişilebilir bir sağlık sistemi altındaki taleplerini dile getirmek için 29 Mayıs'ta Ankara'da miting düzenleyecek. Mitinge Türkiye’nin bir çok kentinden sağlıkçılar ve emekçiler katılacak. Diyarbakır Tabip Odası’nda basın toplantısı düzenleyen Amed Sağlık Platformu,  “Emek bizim, söz bizim, sağlık hepimizin” sloganıyla düzenlenecek mitinge katılacaklarını duyurdu. Amed Sağlık Platformu adına açıklamayı Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri Çağla İzci yaptı.

'SAĞLIK EMEKÇİLERİ TÜKENMİŞLİK İÇİNDELER'

Siyasal iktidarın sağlık politikaları nedeniyle sağlık sisteminin alarm verdiğini ifade eden Çağla İzci, mevcut durumda tüm sağlık çalışanlarının ve halkın sağlığını tehdit eder boyutlara vardığını söyledi. Sağlık alanında yaşanan sorunlara değinen İzci, “Evlerde oluşan sanal kuyruklar, aylarca sonrasına alınabilen randevular, gittikçe artan kalemlerle cepten ödemeler, kamusal sağlık hizmetlerini tüketen düzenlemeler ile özel hastanelere teşvik, sağlıkta eşitsizlik tüm topluma ‘artık yeter’ dedirtmiştir.  Pandemi dönemi boyunca olağanüstü koşullarda çalışan, kayıplar veren, Covid-19 nedeniyle yaşanan kayıpları meslek hastalığı sayılmayan sağlık emekçileri ciddi bir tükenmişlik içindeler” dedi.  Sağlıkta yürüttükleri mücadele sonrası iktidarın bir çok vaatte bulunduğunu ancak bunların hiç birini yerine getirmediğini hatırlatan İzci, “Ne özlük haklarımızda bir iyileşme yapılmış ne sağlıkta şiddeti ortadan kaldıracak önlemler alınmış, halkın sağlığını önceleyen politikalar yaşama geçirilmemiştir” ifadelerini kullandı.

29 MAYIS'TA YAPILACAK MİTİNGE ÇAĞRI

Sağlık emekçileri olarak “Haklarımızı alana kadar mücadeleyi daha da yükselteceğiz” sözlerinin arkasında olduklarını ifade eden İzci, şunları söyledi: “29 Mayıs’ta Ankara’da “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” Mitingi’ne Türkiye'nin dört bir yanından giderek Ankara’yı kendi rengimize, beyaza boyayacağız. Biz işyerlerinde yaşam için, sağlık için verdiğimiz emeği o gün tüm haklarımız için, toplumun sağlık ve sosyal hizmet hakkı için yan yana getirecek, mücadelemizi büyüteceğiz. Biliyoruz, dönüştürme gücümüz var. Haklarımızı alana kadar, her canlı nitelikli ve sağlıklı bir yaşama erişene kadar mücadeleye devam edeceğiz.  Sesimizi duyurmak, hak ettiklerimize ulaşmak için tüm sağlık meslek örgütleri ve emekçilerini 29 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” mitinginde buluşmaya çağırıyoruz. Buradan topluma da çağrımızdır, gelin hep birlikte sağlığımıza, yaşamlarımıza sahip çıkalım. Taleplerimiz sizin için, hepimiz için.”

'SAĞLIK SİSTEMİ TIKANMIŞ NOKTADA'

Ardından söz alan TBB Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya, Ankara’da 29 Mayıs'ta yapılacak olan mitingde taleplerini dile getireceklerini söyledi.  TBB ve sağlık emekçileri olarak sağlık alanında yaşanan sorunlarla ilgili çok uzun zamandır alanlarda mücadele verdiklerini ifade eden  Yerlikaya, “Alanlardan siyasal iktidara, topluma, yöneticilere sesimizi ulaştırmaya çalıştık. Çünkü gerçekten sağlık alanı alarm veriyor. Sağlık sistemi işlemez bir noktada. Sağlık değil, gerçekten sağlıksızlık üretiyor. Sağlık emekçileri çok huzursuz. Sağlık çalışanları, hekimler kendini çok değersiz hissediyor. Bu ülkede hiç olmadığı kadar hekim göçü, hiç olmadığı kadar sağlıkçı göçü ile karşı karşıyayız. Çünkü sağlık çalışanları ve hekimler bir gelecek göremiyorlar bu ülkede. Değer bilmez bir iktidar anlayışı ile karşı karşıyayız. Mevcut siyasal iktidarın sağlık politikaları nedeni ile gerçekten sağlık sistemi tıkanmış noktada. Bunun çok ciddi yan etkileri ile karşı karşıyayız. Yurttaşlar artık sağlığa erişemiyorlar. Verdiğimiz mücadele sadece sağlık çalışanlarının, sadece hekimlerin özlük hakları, çalışma koşullarımızın düzeltilmesi ile ilgili değil,  aynı zamanda toplumun sağlık hakkı içindir” dedi.

'KORKMUYORUZ, HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ'

Verdikleri mücadelenin ardından iktidarın birçok vaatte bulunduğunu ancak bunların hiç birini yerine getirmediğini ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi: “Bir zamanlar mecliste Sağlık Bakanlığı tarafından hekimlerin bir kısmını kapsayan en azından düzenleme yapılacağı ifade edilmişti. 14 Mart'ta Cumhurbaşkanı tarafından bir takım sözler verildi. Ama ne yazık ki halen, bu ekonomik krizin yaşandığı koşullarda emeğimizin karşılığını alamadığımız bu koşullarda henüz hiçbir olumlu gelişme yok. Özlük haklarımızla ilgili hiçbir düzenleme yok. Sağlıkta şiddet her geçen gün daha da artıyor. Hem Türk Tabipler Birliği hem de diğer meslek örgütlerinin önerinin hiç biri hayata geçirilmedi. İşin özü sağlık alanındaki kaotik süreç devam ediyor. Her gün onlarca hekim, sağlık çalışanı kamudan istifa edip özel hastaneler yada yurt dışına gitmek durumunda kalıyor. Bütün bu olumsuz tablonun kader olmadığını biliyoruz. Bunları değiştirmek için de mücadele ediyoruz. Ankara'daki miting bu mücadelenin bir parçası. Vaz geçmiyoruz, korkmuyoruz, bize yol gösterenlere karşıda hiçbir yere gitmiyoruz. 29 Mayıs’ta Ankara’ya gidiyoruz.”