DİSK Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi yayınladı

DİSK Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi yayınladı
Yayınlanma:
A+ A-
DİSK Genel Merkezi'nde toplanan Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi yayınladı. Bildirge'de, Türkiye'nin tarihinin en sert bölüşüm krizi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

Mehmet ALTUN

Artı Gerçek - DİSK Genel Merkezi'nde toplanan Başkanlar Kurulu toplantı sonucunda bir sonuç bildirgesi yayınladı. Türkiye tarihinin en sert bölüşüm krizi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekilen sonuç bildirgesinde, "İşçilerin vergi dilimleri yoluyla dilim dilim soyulmasıyla, işçilerin patronlarıyla aynı oranda vergi ödemesiyle, zengin ve yoksuldan eşit oranda kesilen dolaylı vergilerle, yandaş şirketlerinin vergilerinin bir gecede sıfırlanmasıyla, sermayeye yönelik vergi affı ve imtiyazlarıyla vergi sistemi daha da adaletsiz hale geldi; halkın yüzde 99’u yoksullaştı, yüzde 1’lik kesim zenginleşti." denildi.

Yapılan açıklamada, “Yüksek enflasyonla yoksullaştırılan, adaletsiz vergi sistemiyle dilim dilim soyulan milyonlarca işçi, emekçi, dar gelirli büyük bir alım gücü kaybı yaşarken, Türkiye ekonomisi bir avuç sermayedar için büyüyor. Bu ülkenin yüzde 99'u büyük gelir kaybına uğrarken, kârına kâr, servetine servet katan yüzde 1'in gözleri ışıldıyor.” ifadelerine yer verildi.diskbk1-1024x683.jpgGSYH içinde emeğin payının son üç yılda yüzde 37'den yüzde 25'e düştüğü, sermayenin payının ise yüzde 45'ten yüzde 54'e yükseldiğine dikkat çeken DİSK, yüzde 1'lik kesimin kârları ve servetleri, çalışan nüfusun büyük bir bölümünün asgari ücret civarında bir ücrete mahkûm edilmesiyle büyüdüğüne işaret etti. Sendikalaşmanın ve toplu sözleşme hakkının önündeki engellerle, demokratik hak arama yollarının karşısına çıkarılan baskılarla, milyonlarca çalışanın asgari ücrete mahkûm edildiğini, işçilerin ekmeği iktidarın ve sermayenin keyfine bırakılarak gelir dağılımının bozulduğu belirtildi.

DİSK Başkanlar Kurulu açıklamasında, “Yüzde 1'lik kesimin karları ve servetleri, son 3 yılda işsizlere 23 milyar lira işsizlik ödeneği verilirken işverenlere 58 milyar lira teşvik ve destek sağlayan, kayıtlı işsizlerin sadece yüzde 13'ünün işsizlik ödeneği alabildiği, pandemide bile işsizlerden çok işverenlere fon akıtan İşsizlik Sigortası Fonu ile büyüdü.” denildi.

HEM DEMOKRASİ, HEM DE HAKÇA BÖLÜŞÜM KRİZİ YAŞANIYOR

Hakça bölüşüm krizi bir yandan, bir yandan da demokrasi krizi yaşadığını belirten DİSK, Ekmek mücadelesi ile demokrasi mücadelesinin ancak ve ancak bir arada yürütülmesi gerektiği belirtti. Memlekette demokrasinin son kırıntılarının bile tehdit altında olduğu söylenen açıklamada, “Son olarak TBMM'de kabul edilen sansür yasası ile gerçek enflasyon rakamlarından bile bahsetmek suç kategorisine sokulmaktadır. Enflasyonu düşük göstererek, işsizliği yok sayarak, geçim zorluklarından bahsetmeyi bile "suç” kategorisine sokarak işçi sınıfının ve dar gelirli halkımızın her gün yaşadığı ve tanık olduğu hakikati değiştirmek mümkün değildir” denildi.

Yapılan ortak açıklamada "Emeğimiz, ekmeğimiz, demokrasimiz ve memleketimiz için tarihsel bir dönemin içindeyken Konfederasyonumuz, Genel Başkanından üyesine, sendikalarımızdan bölge temsilcilerine kadar sorumlulukların bilincinde olacak, Emeğin Türkiye’si için ortak bir akıl ve iradeyle, kol kola, omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde mücadeleyi yükseltecektir." denilerek, birlikte mücadele edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

diskbk2-1024x711.jpgDİSK OLARAK ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YAPILACAKLARI ŞÖYLE SIRALADI

Seçim sürecine ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girerken işçi sınıfının şartlarını, taleplerini, nasıl bir Cumhuriyet istediğini ifade eden çalışmaların hızlandırılması ve bu doğrultuda Emeğin Türkiye'si mücadelesinin büyütülmesi,

Ülke tarihin en büyük bölüşüm krizi karşısında "Gelirde adalet-vergide adalet” sloganıyla sürdürdüğümüz mücadele sürecinin daha yaygın, daha etkili ve daha güçlü eylemlerle geliştirilmesi,

"İşçi sınıfı örgütlü olmadan demokrasi olmaz” fikri etrafında demokrasiyi inşa etmenin, ekmeğimizi büyütmenin, gelir dağılımını adil hale getirmenin olmazsa olmazı olan örgütlenme özgürlüğünün ve toplu sözleşme hakkının önündeki yasal/fiili barajların kaldırılması, sendikal mevzuatın demokratikleşmesi ve başta grev hakkı olmak üzere hakların kullanımının güvence altına alınması doğrultusundaki mücadelenin öne çıkarılması,

İşçi sınıfının DİSK'e yöneliminin arttığına tanıklık ettiğimiz bir süreçte, her türlü engele, hileye ve baskıya rağmen milyonlarca örgütsüz sınıf kardeşimizin sendikalı olması, DİSK'le buluşması için merkezi, bölgesel ve sektörel düzeyde devam eden örgütlenme çalışmalarımızın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi,

Konfederasyon düzeyinde devam eden eğitim faaliyetlerinin farklı işkollarından, bölgelerden ve kentlerden işçileri bir araya getirerek, işçi sınıfının birliğini ve dayanışmasını güçlendirdiği, örgütlenmeyi pekiştirdiği tespitinden hareketle bu faaliyetlerin devamlılığının sağlanması,

Geçtiğimiz dönemde sırasıyla Trakya'da, İstanbul'da, Kocaeli'de Eskişehir'de, Güney Marmara'da toplanan Bölge Temsilciler Kurulu toplantıların diğer bölgelerdeki toplantılarla sürdürülmesi,

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Kadın Temsilciler Kurulumuzun toplanması ve ILO'nun Şiddet ve Tacizin Önlenmesi sözleşmesinin Türkiye'de onaylanması için sürdürdüğümüz mücadelenin yaygınlaştırılması. (Kültür Sanat)

Kaynak:

Öne Çıkanlar