Ağustos 38 soykırımı

Ağustos 38 soykırımı
Yayınlanma:
A+ A-
6 Ağustos1938'de Bakanlar Kurulu "manevra" adı verilen harekata karar verir. Devletin resmi olarak aldığı bir karardır bu ve dünyada bir ilk olma özelliği taşır. Toplantıya Fevzi Çakmak da katılır ve harekat hakkında bilgi verir.

HÜSEYİN ÇATAL


Dersim soykırımına (Genozid) karşı direnen Dersim önderleri katledilir, zindanlara atılır. Binlerce Dersimli sürgün edilir. Seyit Rıza Erzincan´da esir alınır.

İsmet İnönü 19 Eylül’de Meclis’te Dersim sorunun halledildiğini, çıkılmamış tepe, inilmemiş vadi, girilmemiş mağara kalmadı, Ankara´da nasıl rahat dolaşıyorsanız, şimdi Dersim´de de rahat dolaşabilirsiniz açıklamasını yapar. Artık Dersim´de askeri harekata gerek kalmadığını, bundan sonra Dersim´in asimile edilmesi dönemine geçildiğini açıklar.

Bu açıklama Mustafa Kemal´i rahatsız eder. İsmet İnönü´yü Dolmabahçe’ye çağırır ve İnönü´yü görevden alır. Kendisine Heybeli adaya gitmesi, orada kalmasını bildirir. İnönü, Heybeli adaya zorunlu ikamete tabi tutulmak istenir. İnönü, Heybeli’ye gitmez, Ankara’ya geri döner. Mustafa Kemal, İnönü´nün yerine Başvekilliğe Celal Bayar´ı atar.

Dönemin gazetesi Tan, İnönü’ye darbe yapıldığını yazar ve bu haber nedeni ile 10 gün yasaklanır. Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak, Celal Bayar, Şükrü Kaya başta olmak üzere bu ekip Dersim´in tamamen ortadan kaldırılmasını isterler. 1937 soykırımı yeterli bulunmaz, Dersim dili, kültürü, inancı ile yok edilmelidir.

Yunus Nadi´nin deyimi ile “Dersim, Türk yurdunda adı ve ananeleri ile bir lekedir, bu leke Türk yurdundan temizlenip atılmalıdır”1

Ve operasyonlar, kıyım ve sürgünler hızından hiçbir şey kaybetmeden devam eder. Elaziz´de mahkeme kararı olmadan Seyit Rıza, oğlu Reşik Uşen ve 5 Dersim önderi, ileri geleni idam edilir. İdam günü Mustafa Kemal´de Elaziz’de dir.2

ÜÇ SAFHALI GENOZİD

Birinci safha Haziran başından Temmuz’un sonuna kadar sürer.

İkinci safha Ağustos ayının başından 31 Ağustos’a kadara devam eder. Bu safhayı Genel Kurmaylık kendi içinde 3 üç döneme ayırır.

- 08 Ağustos’tan 25 Ağustos’a kadar

- 26 Ağustos’tan 28 Ağustos’a kadar ki, ‘manevra’ dönemi.

- 30 Ağustos’ta Zafer Bayramı yıl dönümde Elazığ’daki geçit töreni

Üçüncü safha bir Eylül’den 17 Eylül’e kadar devam eder.

Birinci safhada “Şiddetli arama tarama hareketi” yürütülür. Bu safhada harekatın “komutası 7 Ağustos akşamına kadar Tuncel´deki bütün birlikler Tunceli Vali ve Komutanlığı emrinde idiler.”3 Artık bundan sonra “8 Ağustos 1938, sıfır saatten itibaren Tunceli harekatı emir ve komutası 3. Ordu´ca deruhte edilecek ve 10 Ağustos’tan itibaren harekata başlanacaktı.”4

Ağustos ayının başından itibaren yürütülen harekât, 3 dönemden oluşuyordu. Soykırım harekatının genel bir planlanması yapılır. Dersim´de o ana kadar harekâtı yürüten güçlere ek olarak 3 kolordu, iki süvari tümeni, zırhlı birlikler ve hava gücüne 1 Ağustos´ta görev verilen yerlerinde olmaları talimatları verilir.

Genel Kurmayın sevk ve idaresinde “Taranacak Bölgenin Hududu”5 tespit edilir. Bölgenin bir krokisi çıkarılır. Alınan “tarama ve tedip” görevinin bir an önce yerine getirilmesi istenir. “Tunceli´de girilmemiş hiçbir yer” bırakılmayacak, “haydutların herhangi bir yere saklanmasına veya tarama sırasında bölge dışına çıkılmasına” meydan verilmeyecek, bunun içinde “muhitten dahile doğru kuşatıcı şekilde6 her tarafta harekat aynı gün ve anda başlatılacaktır.

Dersim 7 Bölgeye ayrılır. “7.200 kilometrekare büyüklüğünde” yürütülecek “manevraya” iştirak edilen “43 tabur ve altı süvari alayı”7 ile 10 gün içinde, “tarama ve tedip” harekatının yapılacağı hesap edilir. Bir taburun günde 20 kilometrelik bir alanı arayıp, tarayabileceğinden hareket edilir. Yedi bölgeye bölünen Dersim´de “1. ve 2. bölgeler 9. Kolordu, 3. ve 7. bölgelerde 8. Kolordu, 4.5. ve 6. bölgeler 7. Kolordu” komutanlarının”7 emrine verilir. “Tedip ve tarama” harekatının sevk ve idaresi de Manevra Komutanına verilir. Genel Komutan Genel Kurmay İkinci Başkanı Asım Gündüz´den başkası değildir.

Genel Kurmay harekatın amacı ve maksadını şu şekilde açıklar:

“Bu bölge de halkı silahtan tamamıyla tecrit etmek...haydutluğa tamamen son vermektir.”8 Harekât tüm Dersim´de aynı anda başlatılacak, kısa bir zaman içinde “kesin, şedit, seri ve en etkili bir şekilde” ...haydutların herhangi bir yere saklanmasına, tarama bölgesinin dışına çıkmasına”9 meydan vermeyecek şekilde yapılacaktır.

Harekata 10 Ağustos’ta sabah saat 05.00 başlanacak, en fazla 10 gün içinde bitirilecektir. Daha sonra “tarama ve tedip harekâtını” katılan güçlerin “24, 25, 26 Ağustos günleri manevra, 30 Ağustos Zafer Bayramı günü de geçit resmi olacaktır.”10

Genel kurmay tarafından bu hazırlıklar son hızı ile yerine getirilir. Planlandığı biçimde Ordu 1 Ağustos’tan itibaren yerini almış, harekata hazırdır. Tüm güçler tek merkezden komuta edilecektir.

6 Ağustos 1938 Bakanlar Kurulu kararı:

Ağustos Genozid kararı TC Devletinin resmi olarak aldığı bir karardır. Dünyada bir ilk olma özelliği taşır. Bakanlar Kurulu toplanır. Bu toplantıya bizzat Fevzi Çakmak da katılır. Hatırlayalım 4 Mayıs 37 Bakanlar Kurulu kararı da “Atatürk ve Mareşalin huzurları ile tetkik ve mütalaa edilerek”11 kararlar alınmıştır.

“Çelik Ordumuz manevralarına 10 Ağustos’ta başlayacak. Toplanacak olan vekiller heyetine Mareşal Çakmak´ta iştirak edecek.

Başvekil Celal Bayar Ankara’da bu günlerde mühim bir toplantı yapacak olan Vekiller Heyetine riyaset etmek üzere yarın Ankara´ya hareket edecektir. Bu toplantıya Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak´ın da iştirak edeceği, ...vekiller heyetini tenvir eden izahat verileceği söyleniyor.”12

Fevzi Çakmak bizzat kendisi Bakanlar Kurulu’nu hareket hakkında aydınlatmış ve kararın alınmasında yer almıştır.

6.08.1938 günü Bakanlar Kurulu karar alır.

“Her iki yasak bölgenin 3 numaralı yasak bölge olarak ilanı ve kabulü. Tunceli halkından ve yasak bölgelerin içinden ve dışından 5-7 bin kişinin batı illerine nakil ve iskanı. Yasak bölge dışında olup, yerlerinde bırakılması caiz olamayan aşiret reisleri, kolbaşların, seyit ve serirlerle bunların aile ve yakınlarının da batıya nakle tabi tutulmaları. Bölge halkının silahtan tecridi. Ele geçen mahkumların, hükümlerinin infazı.”13

Bakanlar Kurulunun kararı Birleşmiş Milletler Meclisi’nin 1948’de aldığı Soykırım tanımlaması ile bire bir örtüşmektedir.

38 SOYKIRIMININ BASINA YANSIMASI

6. Ağustos 38 Bakanlar Kurulu kararından sonra ulusal basın; Haber, Son Telgraf, Son Posta, Ulus, Cumhuriyet, Halkın Sesi gibi gazeteler Dersim´de yapılan “tarama ve tedip” harekatını sayfalarına taşır. Gazeteler ilk sayfalarında “Dersim Manevraları”, “Tunceli Harekâtı”, “Şark Manevraları” “Doğudaki askeri manevralar” “Kahraman Ordumuzun Dersim Manevraları” gibi başlıklar altında 3 Ağustos’tan itibaren haber olarak verirler.

“Temizlik” harekâtı son hızı ile devam eder. Her gün onlarca insan katledilir. Mağaraların tekrar kuşatılarak içindekilerin imha edilmesi talimatları verilir. 15 Ağustos 38’de sadece 7. Kolordu Bölgesinde “Dar Boğazı Deresinde 284 Demenan ve Haydaranlı Haydut, Tagar Deresinde 12 Haydut, Uhni Köyünde kaçmak isteyen 49 kişi, Deşt Bölgesin de Zımbık, Hiç, Kimik ve Bomak köylerinden 395 haydut ölü olarak ele geçirildiler.”14

Yürütülen Genozid kamuoyuna farklı yansıtılır. Basın sürekli “Manevra” olarak işler. Manevranın iki kol tarafından yürütüldüğü haberleri verilir. Kırmızı Kol ve Mavi Kol. Her iki kol “tarama ve tedip” harekâtından sonra buluşacaktır. “Tunceli’nin yalçın arazisini tarayarak geçmiş ve muvaffakiyetli bir yürüyüşten sonra hedeflerine varmışlardır. Planlandığı gibi Kırmızı Kolordu Elazığ, Mavi Kolordu´da Palo´nun garb tarafını tecemmü noktası olarak tespit etmişlerdi.”15

“Kırmızı tarafa Korgeneral Galip Türker ve Mavi tarafa Korgeneral Galip Deniz kumandanlık” eder. “Manevra Kumandanı üçüncü ordu müfettişi ve baş hakem Korgeneral Mustafa Muğlalıdır. Büyük Erkanıharbiye Reisinden maada ikinci Reisi Asım Gündüz ve birinci ve ikinci ordu müfettişleri de manevra sahasında bulunmaktadırlar.”16

Cumhuriyet gazetesi 18.8.39 tarihinde Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ile Milli Müdafaa Vekil Kazım Özalp´ın birlikte Elazığ´da oldukları haberini verir.

Son Telgraf gazetesi 25.08.1938 günkü haberinde, Mavi ve Kırmızı Kuvvetlerin dünden beri karşılaştıkları haberini verirken, “Tayyarelerimiz fevkalade muvaffakiyet kazanmaktadırlar” diyerek, uçakların etkili bir şekilde kullanıldıklarına vurgu yapıyor.

BİRKAÇ ÖRNEK

M.R. Atay 03.09.38’de Ulus’taki köşesinde “Biz nasıl hal ederiz” başlığı altında bir makale yayınlar.

Atay yazısını, “Dersim´den kurtulmak için Dersim´i kurtarmak lazımdı. Şimdiye kadar yaklaşık 12 bin silah toplandığını. ‘Dersim’é sefer olur, zafer olmaz!.. sözünü duyduğu zaman Başbakanımız Celal Bayar, gülümseyerek cevap verdi: “Fakat cumhuriyet idaresi her seferi zafer için yapar!” cümlesi ile bitirir.

Son Posta gazetesi Fatih Rıfkı Atay´ın bu makalesini 04.09.38’de “Dersim davasını nasıl hallediyoruz” başlığı ile sayfalarına taşır.

Asım Us 26.08.38’de Kurum gazetesindeki köşesinde “Büyük taarruzun yıldönümü ve Doğu manevraları” başlığı altında ele alır. “Bu sene 26 Ağustos büyük taarruzun yıldönümünü kutlarken o taarruzun kahramanı olan ordumuzu Dersim dağlarında manevra vaziyetinde görüyoruz. Bu manzaranın kalplerimize verdiği iftihar hisleri içinde mesut oluyoruz.”

Hakkı Ocakoğlu 16.08.38 Yeni Asır gazetesinde “Doğu Manevraları” başlığı ile bir makale kaleme alır.

“ Ordu, manevra sırasında umumi bir tarama ameliyesi yapacak, Dersim davasını da kökünden halledecektir. Yolun, mektebin kışlanın düşmanıdırlar. Cumhuriyet rejimi böyle bir kepazeliği asla kabul etmez. Köşede bucakta kalmış, dağların kovuklarına sığınmış, sergerdelerinde imha edilerek” Dersim´de tam sükûnun tesis edileceğinden şüphesinin olmadığını yazar.

“MANEVRANIN” HEDEFİ DERSİM HALKIDIR

‘Manevra’ denilen dönem, kolorduların toplanma noktasına varmalarından sonraki 24 Ağustos’tan 26 Ağustos’a kadar olan süredir. Ortada gerçek bir manevra yoktur. Bu 3 gün Genozid hareketine katılan askerler dinlenir. 43 taburdan, 6 süvari alayı, zırhlı birlikler ve 3 filodan oluşan tayyare, 9. Kolordu, 8. Kolordu ve 7. Kolordu; 10 Ağustos’tan 24 Ağustos’a kadar Dersim yeniden “genozid´e” tabi tutar.’ Manevra’nın düşmanı Dersim´in sivil halkıdır. Mağaralarda, vadilerde, köylerde binlerce insan katledilir. Devlet tüm Kurmayları; Celal Bayar, Fevzi Çakmak, Asım Gündüz, Kazım Orbay, Kazım Özalp, Şükrü Kaya, Mustafa Muğlalı, Galip Deniz, Galip Türker ve yine 1. Ordu ve 2. Ordu müfettişleri bizzat bu Genozid harekâtını yönetir, koordine ederler.

MUSTAFA KEMAL’İN ROLÜ

Mustafa Kemal, Dersim soykırımının her anında yer alır. İdam gecesi Elaziz´de dir.17

Celal Bayar, ElAziz’e gitmeden önce Mustafa Kemal tarafından Dolmabahçe Sarayı’nda kabul edilir. Cumhuriyet gazetesi haberi 23.08.38’de birinci sayfadan verir.

‘Atatürk dün Başvekili kabul etti’

Celal Bayar hariciye Vekili Rüştü Aras`la beraber. Dolmabahçe Sarayı’nda Reisi Cumhur Atatürk tarafından kabul buyrulmuş ve seyahati hakkında maruzatta bulunmuştur.” 26 Ağustos günü Hariciye Vekili Rüştü Aras ile birlikte Elazığ´a varır ve 29.08 günü Elazığ´dan ayrılır ve direk İstanbul´a geçer.

Cumhuriyet Gazetesi Bayar´ın İstanbul’a gelişini 30.08.38 günü manşetten verir.

“Büyük milletin ordusu ile iftihar etmekte ve ona güvenmekte hakkı vardır”

Celal Bayar Dersim´de “tedip harekatının neticeye yaklaştığını” söyler. Muhabirin sorusu üzerine “Bilhassa ilave etmeliyim ki bu kuvvetler daha evvel Dersim’in malum sarp ve çetin dağ ve kayalıklarında kendilerine verilen tedip vazifesini ifa etmişler ve büyük bir kısmı uzun bir mesafe katettikten sonra Elâzığ ve Palu arasındaki manevra sahasına gelmişlerdi.” Artık “Dersim´de toplu bir halde şekavet vakaları kalmamıştır” der.

“Beni münferit eden görüşlerimi Cumhurreisi ve Kahraman Cumhuriyet ordularının Eşsiz Başkumandanı Şefim Atatürk’e arzettim.”

Bayar, Elâzığ´da iken tedip ve ıslah harekatı ile meşgul olduğunu, askeri ve mülki zevatın malumat ve mütalaalarını dinlediğini, yapılan tedip hareketinin netice verdiğini, son safhasına geldiğini, Dersim de şimdiye kadar yapılanları ve gelecekte yapılması gerekenleri bütün “tafsilatı ile Efkarı Umumiyeye” bildireceğini söyler. Celal Bayar Elazığ´a gitmeden önce ve döndükten sonra Mustafa Kemal´e Dersim´de yürütülen genozid harekâtı hakkında bilgi vermiştir.

MUSTAFA KEMAL İLE FEVZİ ÇAKMAK ARASINDAKİ TEBRİK TELGRAFLARI

Bu telgrafları dönemin tüm gazetelerinde bulmak mümkündür.

Cumhuriyet gazetesi 29.08.1938 günü “Ordunun, Başbuğuna Bağlılığı” puntosu ile birinci sayfadan verir. Çakmak, başta kendisi olmak üzere “yüksek başbuğlarına sarsılmaz bağlılıklarını arz etmekle nihayetsiz şeref” duyduğunu belirtir.

Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak´a gönderdiği tebrik telgrafında “Ordumuzun yüksek ve her vakit olduğu gibi milletin emniyetine cidden layık kıymet ve kudretle manevrasının çok istifadeli safhalar göstererek bittiğini bildiren telgrafınızı aldım. Türk ordusunun yarattığı bu yıldönümü günlerinde kalbim orduya karşı takdir ve şükran hisleri ile doludur” der, Fevzi Çakmak ve orduyu tebrik eder.

30 AĞUSTOS ELAZIG GEÇİT TÖRENİ

İkinci safhanın son bölümü

Geçit töreni için seçilen 30 Ağustos bir tesadüf değildir. Dersim Genozidi ikinci 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutlanır. Yeni Asır gazetesi bunu

“1 Eylül 38 de “Elâzığ’daki geçit resmi

Memleketimizdeki geçitlerin en büyüğü oldu” başlığı ile verir.

Ulus gazetesi haberi birinci sayfadan verir.

“Doğu manevraları 40.000 kişilik bir geçit töreni ile bitti”

“Büyük Başbuğ, komutanlara imzaları olan altın saatler hediye etti” Haber devamlag geçit törenin saat 14.00 başladığı, en önde “ Orgeneral Kazım Urbay ve maiyeti ve onu takibinde Korgenerallerden Galip Deniz, Galip Türker, Muzaffer Ergüder” mareşali selamlayarak geçtiler diye verir. “Kemalizm’in medeniyetini” Cumhuriyete kadar başıboş kalmış Dersim üzerinde de “ebedileştirdiğini” yazar.

Geçit törenini Mareşal refakatinde Orgeneral Kazım Urbay, İzettin Çalışlar, Fahrettin Altay, Korgeneral Ergüder, Galip Deniz, Galip Türker, Cemil Cahit ve Alpdoğan tribündeki yerlerini alırlar. Manevrada yer alan Orgeneral İzzettin Çalışlar ve Harp Akademisi Kumandanı Korgeneral Ali Fuat Königsberg´te yapılacak olan manevraya katılmak için Elazığ dan ayrılırlar.

Öne Çıkanlar