'Aile' seçmeli dersinin içeriği belli oldu: Hadis ve ayet

'Aile' seçmeli dersinin içeriği belli oldu: Hadis ve ayet
Ortaokul ve lise için hazırlanan 'Türk sosyal hayatında aile' seçmeli dersinin müfredatı belli oldu. Derste, aile kurmanın 'fıtrata uygun olduğu' öğretilecek. Ailesi yapısı hadisle işlenecek.

Artı Gerçek - Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), ortaokul ve liselere seçmeli dersler kapsamında eklediği “Türk sosyal hayatında aile” dersinin içeriği belli oldu. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan dersin müfredatı önceki gün Talim ve Tarbiye Kurulu Başkanılığı’nın onayından geçti.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre; lise düzeyinde verilecek ders kapsamında “Tarihsel süreçte Türk aile yapısı” adlı bir ünite yer aldı. Aile kurmanın “fıtrata uygun olduğa” anlatılacak, ünitenin içeriğinde İslamiyet’in kabulünden sonraki dönemde aile yapısına ayet ve hadisler ışığında değinilecek.

Peygamberin “Veda Hutbesi” kapsamında eşlerin birbiri üzerindeki hak ve sorumluluklarını öğrencilerin tespit etmesi de hedefleniyor.

İbni Fadlan, İbni Batuta ve Evliya Çelebi’nin eserleri ile Dede Korkut Hikâyeleri, Divânu Lügati’t-Türk, Kutadgu Bilig, Atabetü’lHakayık ve Divan-ı Hikmet olmak üzere beş eserden seçilen örnek metinlere yer verilecek. (Kaynak)

Öne Çıkanlar