Basına demeç veren DEÜ'lü akademisyenin cezası yargıdan döndü

Basına demeç veren DEÜ'lü akademisyenin cezası yargıdan döndü
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün basına demeç vern Prof. Dr. Semih Çelenk hakkında uyguladığı maaş kesme cezası yargıdan döndü. Mahkeme, maaştan kesilen tutarların Çelenk'e faiziyle iade edilmesine karar verdi.

Artı Gerçek - İzmir 3. İdare Mahkemesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün ANKA Haber Ajansı ve Birgün Gazetesi'ne verdiği demeçler nedeniyle Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Çelenk hakkında uyguladığı "1/8 oranında maaştan kesme" cezasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme, maaştan kesilen tutarların Prof. Dr. Çelenk'e faiziyle iade edilmesine karar verdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi binasının 2019 yılında Narlıdere'den Buca'ya taşınması sürecine itiraz eden Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Çelenk hakkında o dönem disiplin soruşturması açılmıştı. “Kademe ilerleme cezası” da verilen Prof. Dr. Çelenk, "görülen lüzum üzerine" üç kez görevden uzaklaştırıldı. Prof. Dr. Çelenk'in fakülte yönetiminin kararlarına karşı açtığı davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

Dava süreci devam ederken DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Disiplin Kurulu, 6 Aralık 2021'de soruşturma dosyasını yeniden açarak Prof. Dr. Çelenk'e “maaşında kesinti cezası” vermişti. Kademe ilerleme cezası da yeniden verilen Çelenk'e devam eden disiplin soruşturmaları nedeniyle ise cezanın brüt aylığın yarısının kesilmesi olarak uygulanacağı bildirilmişti.

O dönemde ANKA Haber Ajansı'na konuşan Prof. Dr. Semih Çelenk, bu ceza ve soruşturmaları yargıya taşıyacağını açıklarken, "Konu ile ilgili görüş bildirmek istemiyorum. Bu olay 4'ü sonuçlanan 4'ü de süren 8 davaya konu oldu. Adalete intikal etmiş bir konu hakkında yorum yapmak istemem. İşimle ilgilenmek istiyorum. Ben şimdi önümüzdeki günlerde sahneye koyacağım Haldun Taner’in 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' oyunuyla meşgulüm. Oyunda Efruz ile Vicdani’ye Hoca’nın söylediği bir laf var. Diyor ki ‘Düşünen kafalara zararlı fikirler üşüşür. Büyüklerimiz her şeyi bizden iyi düşünür.’ Haldun Bey’i rahmetle anıyorum" demişti.

İzmir 3. İdare Mahkemesi, basına demeç verdiği gerekçesiyle uygulanan "1/8 oranında aylıktan kesme" cezasına karşı Prof. Dr. Çelenk'in açtığı davada ise kararını açıkladı. Mahkeme, eski AKP Milletvekili Nükhet Hotar'ın rektörü olduğu DEÜ'yü haksız buldu. DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Disiplin Kurulu'nun aldığı kararın hukuka aykırı olduğuna hükmeden mahkeme, yapılan tüm kesintilerin ise yasal faiziyle birlikte Prof. Dr. Çelenk'e iade edilmesini kararlaştırdı. Mahkeme, yargılama giderlerini de DEÜ Rektörlüğü'nün üzerinde bıraktı.

'DAVACI, KENDİSİNE YÖNELTİLEN SORULARA YANIT VERMİŞTİR'

Mahkemenin oybirliği ile aldığı kararda şöyle denildi:

"Dosyada bulunan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; davacıya ceza verilmesine neden olan haber içeriklerinden davacının kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdiği, beyanlarında davalı idare kurulları tarafından alınan kararları organ veya üyelerinin aleyhinde davranışlara yol açmak maksadına ilişkin herhangi herhangi bir ifadeye yer verilmediği, alınan kararların içeriklerinden bahsettiği, kararlara karşı dava açacağını ifade ettiği dikkate alındığında yukarıdaki yasa maddesinde belirtilen 'organ ve yetkisi aleyhine davranışlara yol açmak maksadıyla' yaptığı sabit olmadığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığından işlem nedeniyle yoksun kalacağı parasal haklarının kesinti tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davanın kabulüyle, davacının işlem sebebiyle yoksun kalacağı parasal hakların kesinti tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine, 610,10-TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 5.500,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin talep edilmemesi halinde işbu kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi"ne istinaf yolu açık olmak üzere11/11/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi." (ANKA)

Öne Çıkanlar