Bomonti Bira Fabrikası'nın binaları Diyanet'e devredildi

Bomonti Bira Fabrikası'nın binaları Diyanet'e devredildi
Türkiye’nin ve İstanbul’un erken sanayi miraslarından biri olan Bomonti Bira Fabrikası’nın birer parçası olan taşınmazlar Diyanet’e tahsis edildi.

Rıfat DOĞAN 

ARTI GERÇEK- İstanbul’un önemli simgelerinden biri olan Bomonti Bira Fabrikası’nın kalan son binaları da Diyanet’e tahsis edildi. Mimarlar Odası dava açmaya hazırlanıyor. 

1890 yılında Feriköy’de kurulan Bomonti Bira Fabrikası ve ona ait binaları 1998 yılında İstanbul 1 No’lu Koruma Kurulu tarafından "korunması gereken kültür varlığı" statüsüne alınarak tescil edilmişti. 

İSTANBUL'UN ERKEN SANAYİ MİRASI OLAN YAPILAR DİYANET’E TAHSİS EDİLDİ

İstanbul’un erken sanayi miraslarından biri olan tarihi yapıyla ilgili İstanbul 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı kararla 1548 ada 9-10 parsel üzerinde bulunan Hazine Maliyesi’ne ait Bomonti Bira Fabrikası’nın birer parçası olan "Eski Malt Binası", "Eski Silo", "Eski Arpa Temizleme Binası" ve "Eski Kazan Dairesi" taşınmazlarının Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisine onay verdiği ortaya çıktı. 

Kurul ayrıca 13 Haziran tarihinde aldığı kararla da mimar Halil Onur’un tescilli yapıların bulunduğu alana ilişkin hazırladığı ve içinde "mescit, yurt, sergi salonu ve katlı otopark" bulunan projeyi de uygun bularak, söz konusu taşınmazların söküm ve yıkımına da izin verdi.   

GEZİ PARKI’NA TOPÇU KIŞLASI’NIN MİMARI DİYANET PROJESİNİN ALTINDAN ÇIKTI 

Mimar Onur, Taksim Gezi Parkı’na yapılması planlanan ancak kamuoyunda tepkilere neden olan "Topçu Kışlası" projesinin de mimarıydı. 

Kurul kararında şöyle dedi: 

"Yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu Diyanet İşleri’ne tahsisli taşınmazlara ait Kurulumuzun 15 Mart 2019 tarihli kararı ile ek onaylı rekontrüksiyon projesi doğrultusunda söküm işleminin uygun olduğuna karar verildi."  

KORUMA KURULU DEFALARCA KEZ BU YAPILAIRN YIKILMASINA İZİN VERMEDİ

Tahsis ve yıkım kararı üzerine Şişli Belediyesi’ne bilgi amaçlı yazı yazan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilen söz konusu taşınmazların Türkiye ve İstanbul’un erken sanayi miraslarından Bomonti Bira Fabrikası ile bir sanayi kompleksi oluşturan ve bu nedenle İstanbul 1 No’lu Koruma Kurulu’nun çeşitli kararlarıyla tescil ve koruma altına alınarak yıkımlarına izin verilmeyen yapılar olduğuna dikkat çekti. 

Mimarlar Odası yazısında "tescili bulunan ve Hazine malı olan Bomonti Bira Fabrikası ve çevresinin anlaşılmaz bir şekilde olan yapımından bir sene önce anılan parsel ve üzerindeki Bomonti Bira Fabrikası’na ait tescilli binalarının kullanımına dair bütün işlev ve yapılaşma koşulları belirlenmiş ve olarak ihaleye çıkmıştır" ifadelerine yer verdi. 

MİMARLAR ODASI DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Kararın yargıya taşınacağını belirten Mimarlar Odası "geri dönüşü mümkün olamayacak uygulamalara mahal verilmemesi için özellikle sit alanlarında ve korunması gerekli kültür varlıklarının bulunduğu parsellerde ortak kültür mirasımızın gelecek kuşaklara devredilmesi konusunda anayasal ve evrensel sorumluluğu bulunan belediyenizin ilgi konusu hakkına yapılan işlemlerin durdurulmasını ve tarafımıza bilgi verilmesini önemle rica ederiz" dedi. 

‘KENT BELLEĞİNİN ÖNEMLİ PARÇASI OLAN BU BİNALARIN YIKILMASI KABUL EDİLEMEZ’ 

Şişli Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Bektaş Artı Gerçek’e yaptığı açıklamada, tahsis ve söküm/yıkım kararına tepki göstererek "kent belleğinin önemli bir parçası olan Bomonti Bira Fabrikası’nın bu şekilde yıkılması kabul edilemez. Mimarlar Odası, konuyu yargıya taşıyacak, biz de davaya müdahil olmak için başvurumuzu yapacağız" dedi.  

Bektaş, konuya ilişkin bir kamuoyu duyarlılığı yaratmak için açıklama yapacaklarını ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti. 

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar