Covid-19 cezaları yapılandırmaya tabi tutulmadı

Covid-19 cezaları yapılandırmaya tabi tutulmadı
Yayınlanma:
Güncelleme: 24 Ekim 2020 03:21
A+ A-
AKP’nin vergi yapılandırmasını içeren 5 maddelik düzenlemesinde, Covid-19 nedeniyle verilen cezalar kapsam dışı bırakıldı.

AKP, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine devam edilen, "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ne 5 maddelik vergi yapılandırmasına dair madde ekledi.

Ek maddelere göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil edilecek alacaklara ilişkin düzenlemeler yapıldı. Buna göre vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları, gümrük vergileri, idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar kapsama alındı. 

Ayrıca Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen alacaklar (adli para cezaları hariç) ile belediyelerin su, atık su ve katı atık gibi alacakları da kapsama dahil edildi.

Ancak düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Covid-19 salgını nedeniyle verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları bu kapsama dahil edilmedi.

MAKSİMUM 18 TAKSİT

Yine, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özele idarelerine, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş amme alacakları ve belediyeler, büyükşehir belediyeleri, su ve kanalizasyon idarelerinin kesinleşmiş bazı alacaklarının hangi şartlarda yapılandırılacağı düzenlendi. 

Buna göre; vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan, vergiler ve vergi cezaları, idari para cezaları, gümrük vergileri ve idari para cezaları ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası gibi alacaklar düzenleniyor.

Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 25 indirim yapılacak. Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçlunun başvuru sırasında 6,9,12, veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak.

KYK BORÇLARI YAPILANDIRILACAK

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da vergi yapılandırması kapsamında olacak.

HDP KYK BORÇLARININ SİLİNMESİNİ İSTEDİ

HDP, Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri, torba yasaya eklenmesi için dört adet önerge sundu. HDP verdiği önergelerle, gençlerin KYK borçlarının silinmesi, İşsizlik Fonu’ndan yararlanmanın kolaylaştırılması, pandemi başında kamu bankaları tarafından verilen düşük faizli kredilerin geri ödemesinin 6 ay daha ertelenmesi ve sulama birliklerine üye çiftçilerin borçlarının faizlerinin silinmesi taleplerinde bulundu. (HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar