DİSİAD’dan işsizlik ve kayıt dışı uyarısı: Yeni sorunların habercisi

DİSİAD’dan işsizlik ve kayıt dışı uyarısı: Yeni sorunların habercisi
DİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı, 1 Ocak itibariyle sonlanan 6 puanlık sigorta pirim teşvik süresinin uzatılmaması halinde bölgede yaşanacak işsizlik ve kayıt dışı istihdama dikkat çekti.

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Edemen, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 6 puanlık sigürta pirim teşvik süresinin uzatılmaması halinde kapsam dahilindeki illerde işsizlik ve kayıt dışı istihdamı arttıracağı uyarısında bulundu. Sosyo-gelişmişlik endesi düşük illerde uygulanan 6486 Sayılı Kanunun sağladığı 6 puanlık teşvik uygulamasının uzatılmasını isteyen Edemen, yeni sorun ve sıkıntıların ortaya çıkmaması için, maliyetleri azaltıcı desteğin sürdürülmesini istedi. 
 
DİSİAD’dan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 29/05/2013 tarihli 6486 Sayılı Kanun ile yürürlüğe giren ve Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve istihdam imkânlarının arttırılması için temelinde 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşviki müteaddit defalar uzatılmış ve son olarak ta 31/12/2021 tarihine kadar uygulanabilmişti" hatırlatılmasında bulunuldu. 

HEDEF SAPTIRILIYOR 

Açıklamanın devamında, "Kanunini düzenlemedeki temel amaç; Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde istihdamı teşvik ve maliyetleri azaltarak kayıt dışılığı önlemek temelindeydi. Yine teşvik sistemlerindeki temel amaçlara baktığımızda bölgeler, hatta iller arasındaki gelişmişlik farklarının minimize etmek, üretim veya istihdam potansiyellerini artırmak, iller arasındaki Sosyo-Ekonomik farkları aşağı seviyelere çekmektir.

Ancak hali hazırdaki teşvik sistemleri Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde uygulanmalı iken, siyaset mekanizmaları, bu teşviklerin kendi illerinde uygulanması için devre girmekte, birçok ilin aynı anda kapsama alınması ile hedeflenen amaçlardan sapmalardan olmaktadır" denildi. 

MALİYETLER ARTTI

"Kendi ilimiz koşullarını değerlendirdiğimizde; Sanayisi çok gelişmemiş, ekonomisi hizmet ve tarım üzerine inşa edilmiş olan bir yapıda ve enflasyonist ortam da göz önüne alındığında, artan maliyet koşulları kayıt dışılığa müsait bir kent tablosunu gözler önüne sermektedir" diyen Edemen, "İşsizlikle ön sıralarda bulunan kentimizde; 6486 sayılı kanunun sağladığı 6 puanlık teşvik uygulaması, işsizliği önlenmesi ve kayıt dışı istihdamın azalmasında önemli bir etken iken, yasanın 31.12.2021 tarihinde sona ermesi yeni sorun ve sıkıntıların habercisi olmaktadır" ifadelerinde bulundu. 

AĞIR YÜK GETİRDİ 

Teşvik sisteminin devam ettirilmesini isteyen Edemen, devamla şunları belirtti: "Ocak 2022 verileri ile her personel başına aylık 300,24 TL fazladan maliyet iş camiasına ağır bir yük getirmeye başlamıştır. Telafisi imkânsız sonuçlar doğmaya başlamadan; mevcut yasanın uzatılması veya yeni bir yasal düzenlemeye ivedilikle ihtiyaç duyulmaktadır." (MA)

Öne Çıkanlar