Eğitimci Prof. Dr. Gümüş: Altılı Masa’nın eğitim politikası ne bilmiyoruz, ciddi hazırlık yapmalılar

Eğitimci Prof. Dr. Gümüş: Altılı Masa’nın eğitim politikası ne bilmiyoruz, ciddi hazırlık yapmalılar
Yayınlanma:
Güncelleme: 25 Eylül 2022 12:49
A+ A-
Altılı Masa’ya ‘en önemli konu’ dediği eğitimle ilgili çağrı yapan Prof. Dr. Gümüş ‘Eğitimle ilgili nasıl bir programları var bilmiyoruz. Bir an önce çalışma yapmaları elzem’ dedi.

2023 seçimlerine bir yıldan az bir süre kalırken, AKP iktidarında en çok darbe vurulan alanlardan olan eğitim konusunda muhalefetin çalışmaları merak konusu oldu. Muhalefet partilerinin bir bölümünü oluşturan Altılı Masa’da bugüne kadar güçlendirilmiş parlamenter sistemin yanı sıra pek çok konuda çalışmalar yürütülmesine rağmen, eğitim program ve politikalarının ne olacağına dair soru işaretleri bulunuyor.

'EĞİTİM EN ÖNEMLİ OLAN, ALTILI MASA’NIN BU ALANDA NASIL BİR ÇALIŞMASI VAR BİLMİYORUZ’

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gümüş, 'ülkenin en temel problemi' olduğunu vurguladığı eğitimle ilgili Altılı Masa’nın henüz nasıl bir çalışma grubu oluşturduklarını bilmediklerini ve söz konusu muhalefet partilerinin bir an önce bunu gündemlerine alarak çalışması gerektiğini belirtti.

Duvar’dan Namık Alkan’a konuşan Gümüş, eğitimin bir ülkenin gelişimi için, gerek toplumsal uyum ve çatışma durumları ile ilgili olsun, gerekse insan kaynağının niteliğiyle ilgili olsun, en önemli öğeyi oluşturduğunu söyledi. Eğitimin, bir ülkenin toplam gelişmişlik düzeyiyle ilgili en açıklayıcı faktör olduğunu belirten Gümüş, "Çoğu kez eğitim, sürece ve uzun bir zamana yayıldığı için somut bir durum olarak hemen önümüze çıkmıyor. Onun için eğitim politikaları ile ilgili de gerek hükümetler gerekse de muhalefet ancak doğrudan bir okul, üniversite vb. ile ilgili uygulamalı bir şey yaşanmışsa onu konuşup geçiyor. Genel eğitim politikaları uzun erimli olduğu için çoğu kez görünmüyor. Şu an Altılı Masa’nın da böyle bir sıkıntısı var" dedi.


Prof. Dr. Adnan Gümüş

Altılı Masa’nın ülkenin en temel problemi olan eğitim problemi ile ilgili henüz nasıl bir çalışma grubu oluşturduklarını ve hatta böyle bir sorun tanımı yapıp yapmadıklarını bilmediklerini kaydeden Gümüş, "Bir sorun tanımı yapılmışsa bununla ilgili 6 parti ne tür bir çalışma yapıyor, bunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla birlikte eğitime nasıl baktıklarını, kısa, orta ve uzun vadede eğitimle ilgili ne tür çözümler önerdiklerini de bilemiyoruz. Hâlbuki Altılı Masa’nın eğitim ile ilgili asgari amaçlarına, strateji ve uygulamalarına yönelik ciddi hazırlık yapmaları, bunu bir problem ve çözüm alanı olarak tanımlamaları ve bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıp paylaşmaları elzemdir" diye konuştu.

‘YÜZ BİNLERCE GÖÇMEN ÇOCUK OKULA GÖNDERİLMİYOR’

"Bugün 2021-2022 eğitim öğretim yılında, 5-17 yaş okul çağı nüfusundan 1 milyon 200 bin 892 kişinin okulda hiç kaydı bulunmuyor. 1 milyon 738 bin çocuk açık lisedeyken, 400 bin çocuk da mesleki eğitim merkezlerinde. Sadece 350-400 bin civarı Suriyeli çocuk okullarda yok. Diğer göçmen çocukları ile beraber 600-700 bin çocuk okullarda yok" bilgisini veren Gümüş, şöyle devam etti:

‘OKULLARDA EĞİTİM NİTELİĞİ SORUNU VAR, ALTILI MASA BUNLARI BİR AN ÖNCE GÜNDEMİNE ALMALI’

"Okulların eğitim niteliği sorunu var. Öğrencilerin devamsızlığı yaşları ilerledikçe liselerde yüzde 20’yi buluyor. Devamsız öğrencilerle beraber 6 milyona yakın bir grup okullarda değil ve çok ağır sorunlar yaşıyorlar. Okulların niteliği de büyük bir sorun. Sadece yüzde 10 nitelikli okul olması ve yüzde 90’nın dışarıda olması büyük bir sorun. Üniversitelerde ise araştırma görevlilerini çıkartırsak 130 bin öğretim elemanı var. 130 bin öğretim elemanı ile 8 milyon öğrenci nasıl yetiştirilecek, nasıl araştırma yapılacak? Tüm bunlarla ilgili ne söylüyorlar? Altılı Masa’nın eğitimi bir an önce gündemine alması ve çalışması lazım."

YANITLANMASI GEREKEN SORULAR

Altılı Masa ülkeye bir çözüm olacaksa eğitim ve eğitimde nitelik sorunlarını nasıl çözeceklerini kamuoyuna sunmaları gerektiğini ifade eden Gümüş, Altılı Masa’nın öncelikli olarak şu soruların yanıtını araması gerektiğini ifade etti:

-Nitelikli ve bilimsel eğitim için amaç, hedef ve stratejiniz nedir?

-6 milyona yakın çocuk doğrudan veya dolaylı okulda değil. Okullaşma sorunu nasıl çözülecek?

-Okul türleri arasındaki ayrışmalar, farklılaşmalar nasıl giderilecek, bütün çocuklara eşit eğitim imkânı nasıl sunulacak?

-Ülkenin araştırmacı bilim elemanı ihtiyacı nasıl karşılanacak? 130 bin kişi ile 8 milyon öğrenci nasıl eğitilecek? Yüksek eğitimin niteliği ne olacak? Hem ortaöğretimde hem de yükseköğretim de okul yönetimi, finansmanı, denetim ve disiplini nasıl olacak? Uzun erimli olarak hangi alanlarda daha öncelikli olarak yükseköğretimin planlanmasına gidilecek?"

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar