Emniyetin avukat görüşme odalarına kamera koyması hukuka aykırı bulundu

Emniyetin avukat görüşme odalarına kamera koyması hukuka aykırı bulundu
Mahkeme, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün emniyetteki avukat görüşme odalarına kamera koymak istemesini hukuka aykırı ve sanık gizliliğinin ihlali olarak değerlendirdi. İzmir Barosu'nun yürütmeyi durdurma talebi kabul edildi.

Artı Gerçek- İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün emniyetteki avukat görüşme odalarına kurduğu kameralarla ilgili yürütmeyi durdurma davası açan İzmir Barosu'nun talebi kabul edildi. Avukat odalarında kamera bulunmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava açan baronun talebini değerlendiren İzmir 7'inci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Hakkında henüz ceza mahkemeleri tarafından verilmiş bir mahkumiyet kararı olmayan şüphelilerin avukat görüşmelerinin başkasının duyamayacağı bir ortamda yapılması gerektiği vurgulanan kararda, "Bu görüşme gerçekleştirilirken görüşme odasında sadece izleme amacıyla da olsa kamera bulundurulacağı yönünde herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Emniyet birimlerinde yer alan müdafi görüşme odalarına takılan kameraların görüntü ve ses kaydı almadığı ve bu hususun her üç ayda bir İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca denetlendiği ve sadece güvenlik amacı ile takıldığı belirtilmiş ise de üç aylık denetim süre içerisinde herhangi bir zaman dilimde kameralar ile ses kaydı yapılmasını engelleyecek herhangi bir önlem alınmasının ve bu durumun her an takibinin mümkün olmadığı, ayrıca yakın plan çekimlerle -dudak okuma- yöntemi ile görüşme içeriğinin deşifre edilebilmesi mümkündür" denildi.

'ADİL YARGILANMA HAKKINI İHLAL EDECEĞİ AÇIK'

Görüşme sırasında kağıt kalem kullanılarak yazılı iletişimin tercih edildiği durumlarda yine yakın plan çekimlerle yazışma içeriğinin kayıt altına alınabilmesinin de mümkün olduğu belirtilen kararda, "Tüm bu hususların şüpheli ve/veya sanık ile müdafi görüşmesinin gizlilik prensibini ve bu kapsamda savunma ile adil yargılanma hakkını ihlal edeceğinin açık olduğu, ayrıca savunma dilekçesinde dayanak olarak gösterilen 5275 sayılı Kanun'un 59/2. maddesinin ise ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile ilgili olduğu kararına varılmıştır. Bu nedenle henüz hükümlü olmayan, adli soruşturma kapsamında emniyet birimlerinde ifadeleri alınan şüpheli ve/veya sanıklar açısından hükümlülere ve ceza infaz kurumlarına ilişkin düzenlemelerin uygulanmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerde bulunan avukat görüşme odalarındaki kameraların kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

HUKUKA AYKIRI

Valiliğin güvenlik kaygısı savunmasının yetersiz görüldüğü belirtilen kararda şu ifadeler yer aldı:

"Öte yandan, yukarıda açıklanan gerekçelerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması ve şüpheli/sanık ile müdafi görüşme odalarında kameraların bulundurulmaya devam edilmesi halinde müdafi görüşme odalarında avukatları ile görüşme yapan şüpheli ve/veya sanık açısından temel hak ve özgürler arasında yer alan ve Anayasada güvence altına alınan savunma ve adil yargılanma haklarının ihlal edilebileceği anlaşıldığından telafisi güç veya imkansız zararların oluşabileceği de tabidir. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 09/11/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."

SAKARYA BAROSU DA DAVAYI KAZANMIŞTI

9 Mart 2022'de Sakarya Barosu da Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’nde görüşme odalarındaki kameraların kaldırılması için dava açmış ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Barodan yapılan açıklamada emniyete bağlı tüm birimlerde kameraların sökülerek kaldırıldığı belirtilmişti. (HABER MERKEZİ, MA)

Öne Çıkanlar