Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması için başvuru

Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması için başvuru
Yayınlanma:
Güncelleme: 15 Ekim 2020 19:20
A+ A-
AYM'ye direnen yerel mahkemenin kararının ardından itiraz başvurusu yapıldı.

Enis Berberoğlu'nun avukatları, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla ilgili üst makemeye başvurdu.Berberoğlu'nun yeniden yargılanması için 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu hakkında verdiği ihlal kararına "yerindelik denetimi kapsamında kaldığı" gerekçesiyle direnmesinin ardından Berberoğlu avukatı aracılığıyla itiraz başvurusu yaptı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Beberoğlu hakkında ikinci kez ret kararı verdi. Berberoğlu'nun avukatları Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararına direnen İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Avukatlar dilekçesinde, mahkemenin ‘kararını düzelterek kaldırmasını’ ve yeniden yargılama yapmasını talep istedi. Avukatlar, Anayasa’ya da atıfta bulunarak, 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne şu tavsiyede bulundu: "Somut olayda derece mahkemelerinin görevi, AYM’nin görev ve yetkilerinin kapsamını değerlendirmek değil Mahkemece tespit edilen ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmaktır." Avukatların itirazı reddedilerek, dilekçe 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) milletvekilliği düşürülen Enis Beberberoğlu hakkındaki seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiği kararına direnen İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz edildi. Beberoğlu’nun avukatları Yiğit Acar ve Murat Ergün sundukları itiraz dilekçesinde, AYM kararlarının mahkemeyi bağlayıcı olduğunu belirterek, Anayasa’nın 153’üncü maddesinin altıncın fıkrasına atıfta bulundu.

Avukatlar dilekçelerinde, 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin ‘ek kararını düzelterek kaldırılmasını’ ve Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasını talep ederken, "Taleplerimiz sayın mahkemeniz tarafından kabul edilmez ise bu durumda taleplerimizin itirazen incelenmek üzere dosyanın İstanbul 15.Ağır Ceza Mahkemesine gönderilsin" dedi.

Avukatlar dilekçelerinde sık sık Anayasa’nın hükümlerine atıfta bulunarak, özetle şu ifadeleri kullandı:

"AYM bireysel başvuru yoluyla bir temel hak ve özgürlüğün ihlal edildiğine karar verdiğinde herhangi bir mercinin bu kararın Anayasa'ya uygun olup olmadığını inceleme ve denetleme yetkisi bulunmamaktadır. Aksinin kabulü, Anayasa'nın 6. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ‘Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz’ hükmü ile bağdaşmaz. Anayasa Mahkemesince bir temel hak ve özgürlüğün ihlal edildiğine karar verildikten sonra bu kararın gereğinin yerine getirilmesi AYM’ye bireysel başvuruları karara bağlama yetki ve görevi verilmesinin zorunlu bir sonucudur."

‘AYM’NİN KARARININ BAĞLAYICI OLDUĞUNDA KUŞKU YOK’

"Öte yandan AYM, kararda tespit ettiği ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın bir örneğinin başvurucunun yargılandığı mahkemeye gönderilmesine hükmetmiştir. AYM’nin başvurucu hakkında verdiği ihlal kararının nihai ve bağlayıcı olduğunda kuşku bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu ihlal kararları başka bir merci tarafından Anayasa'ya veya Kanun'a uygunluk yönünden denetlenemez. Başvurucunun tahliye taleplerini karara bağlayan derece mahkemelerinin aksi yöndeki değerlendirmelerinin anayasal veya yasal bir dayanağı bulunmamaktadır."

DİLEKÇE REDDEDİLDİ

"AYM’nin ihlal kararı verip bu ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına hükmettiği durumlarda ilgili merciler, ihlal kararının niteliğini dikkate alarak ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde hareket etmek zorundadır. Buna göre somut olayda derece mahkemelerinin görevi, AYM’nin görev ve yetkilerinin kapsamını değerlendirmek değil Mahkemece tespit edilen ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmaktır. Bu zorunluluk, Anayasa'nın 138. maddesi anlamında mahkemelere verilmiş bir emir veya talimatın yerine getirilmesi değil, bir hukuk devletinde mahkemeye erişim hakkının hayata geçirilmesidir. Nitekim yukarıda açıklandığı üzere, Anayasa'nın 153. maddesinin altıncı fıkrasında, 138. maddesinden farklı olarak, Anayasa Mahkemesi kararlarının yargı organları yönünden de bağlayıcı olduğu ifade edilmiştir."

Mahkeme avukatların bu başvurusunu reddederek, dilekçeyi 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 

 

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar