Gübreye muhtar kayyumu

Gübreye muhtar kayyumu
Bir süredir satışı yasaklanan nitratlı gübrede denetim muhtarlara verildi. E-reçete ile çiftçiye verilecek gübrenin serpme esnasında muhtar da teftişte...

Bir süredir satışı yasaklanan nitratlı gübrede denetim muhtarlara verildi. E-reçete ile çiftçiye verilecek gübrenin serpme esnasında muhtar da teftişte bulunacak.

HABER MERKEZİ – Gübre satışına getirilen yasak kademeli ve denetimli bir şekilde çiftçiye satışı serbest hale geliyor. Gübre satışında bekçilik görevi ise muhtarlara veriliyor. Geçtiğimiz yılın yaz ayında nitratlı gübrelere yönelik başlatılan satış yasağı uygulaması bu yıl Ocak ayında kaldırılmıştı. Potasyum nitrat ve sodyum nitrat gübreleri serbest bırakılırken Kalsiyum amonyum nitrat gübrelerin kullanımına e-reçete ile koşullu izin verilmiş sadece amonyum nitrat gübresi yasaklı listeden çıkmamıştı.

MUHTAR TARLADA HAZIR BULUNACAK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 81 ile gönderdiği talimat ile kırsaldaki tarım teşkilatının yanı sıra kooperatif, birlik, ziraat odaları, muhtar ve azaların nitratlı gübrelerin tarlaya uygulamasında görev yapacağını bildirdi. Görev, gübrenin tarlaya uygulama aşamasını da kapsayacak. Dünya gazetesinden Ali Yıldırım, söz konusu yönetmenliğin uygulamasını şu şekilde sıralıyor:
"Çiftçi, almış olduğu bu gübreyi tarlaya uygulayabilmesi için e-reçete ile birlikte arazinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapması gerekiyor. İl/ilçe müdürlüğü, gübre uygulaması için yapılan başvuruları değerlendirecek ve uygulama takvimi hazırlayarak ilgili çiftçilere uygulama öncesinden bildirecek. Tarlaya uygulama esnasında çiftçi (yada temsilcisi) ve İl/ilçe personeli, kooperatif, birlik, ziraat odaları, muhtar ve azalardan birisi nitratlı gübrelerin tarlaya uygulamasında hazır bulunacak. Tarlaya uygulama yapıldıktan sonra çiftçi (ya da temsilcisi) ve yetkili personel e-reçete’nin arka yüzüne uygulanan gübre bilgilerini ve tarihi yazarak imzalayacaklar. İl/ilçe Müdürlüğü, tarlaya uygulanan gübre miktarını Gübre Kayıt ve Takip Sistemi’nde yer alan "Gübre Uygulama Ekranı"na kaydedecek."

GÜBRE SATIŞINDA BAKANLIK YAZISI

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Vekili Mesut Akdamar imzası ile 81 il Müdürlüğü’ne 13 Şubat 2017’de gönderilen yazıda da şöyle deniliyor: "İlgide kayıtlı yazılarımızla Kalsiyum Amonyum Nitrat gübrelerinin tarlaya uygulaması ile ilgili süreç hakkında il müdürlüklerimiz talimatlandırılmıştı. 10 Ekim 2015 tarih ve 29498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Nitrat Azotu İçeren Kimyevi Gübrelerin Satışı, Nakli ve Stok Bildirimlerinin Kontrolüne Dair Tebliğin 9- Maddesi ‘Valilikler, 5442 sayılı II İdaresi Kanunu çerçevesinde, yüzde 26 Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN), yüzde 33 Amonyum Nitrat (AN), Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerinin patlayıcı madde yapımında kullanımını engellemek amacıyla, bu tebliğdeki hükümlere ilave olarak bunların il içindeki taşıma, dağıtım, kullanım ve satış işlemleri ve bu işlemlerle ilgili konularda ilave tedbirler alabilir' hükmü gereğince valilik makamından alınacak olur çerçevesinde Kalsiyum Amonyum Nitrat gübresinin tarlaya uygulanması sürecinde, Tarım İşletme Danışmanları, Tarım Kredi Kooperatifi, Pankobirlik, diğer kooperatif, birlik ve ziraat odasında görevli personel yanında muhtarlar, azalarında görevlendirilebileceği hususunu bilgilerinize rica ederim."

Öne Çıkanlar