Kaş'ı talan planına mahkeme geçit vermedi

Kaş'ı talan planına mahkeme geçit vermedi
Kaplumbağa yuvalama alanını da turizm tesis alanına dönüştürmeyi öngören yeni çevre düzeni planı mahkeme tarafından iptal edildi GÜNCEL- 31 kişinin...

Kaplumbağa yuvalama alanını da turizm tesis alanına dönüştürmeyi öngören yeni çevre düzeni planı mahkeme tarafından iptal edildi

GÜNCEL- 31 kişinin açtığı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın da müdahil olduğu dava, Antalya 4’üncü İdare Mahkemesi görüldü. Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Çınar Atay, Prof. Dr. Sibel Ecemiş Kılıç ve Prof. Dr. Emine İpek Özbek’in mahkemenin isteğiyle hazırladığı bilirkişi raporunda, Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş ilçesi için hazırladığı 1/25 binlik imar planının mekansal plan kararlarıyla uyum sağlamadığı, pek çok SİT ve orman alanı ile özel çevre kararları ile uyumsuz olduğu ifade edildi.

PLAN 38 BİN NÜFUSU ÖNGÖRÜYORDU

38 bin 200 bin nüfusu öngörerek düzenlenen planın, doğal çevreyi ve arkeolojik koruma alanlarını tahribata uğratacağı belirtilen raporda, 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planında kaplumbağa yuvalama alanında turizm tesis alanı olarak kullanılmasının bölgedeki doğal yaşama zarar vereceği kaydedildi. Bilirkişi raporunda planın şehircilik ilkelerine, kamu yararına, imar mevzuatına ve planlama tekniklerine uygun olmadığı belirtildi.

TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞABİLİR

Mahkeme, bilirkişi raporunu göz önüne alarak, planın şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna vardığını, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden daha önce yürütmeyi durdurma kararı verdiği davada imar planını iptal etti.

‘KAŞ’IN DOĞAL GÖRÜNÜMÜNÜ TAHRİP EDECEKTİ’

Planda Kaş’ın 2025 yılında 38 bin nüfuslu olacağının öngörüldüğü, ancak bilimsel verilerin nüfusun 2025 yılında 14 bin olacağını gösterdiğini belirten davacıların avukatı Tuncay Koç, "Kaş’ın doğal görünümünü tahrip edecek ve Limanağzı, Çukurbağ yarımadası gibi SİT alanlarını imara açacak planın Kaş nüfus projeksiyonunun da yanlış olduğu böylece belgelenmiş oldu. Benzer bir dava da Danıştay 6’ncı Dairesi’nde sürüyor. Onun da iptal edileceğini bu karar göstermektedir" dedi.

KAPUTAŞ DAVASI REDDEDİLDİ

Kaş İlçesi’ndeki Kaputaş Plajı’nda, Dünya Kültürel Mirası Koruma Sözleşmesi’ne aykırı düzenlemeler yapıldığına ilişkin iddialarının ise aynı mahkemece kabul görmediğini belirten Tuncay Koç, "Fakat dosyaya sunulan bilirkişi raporunda verilen iznin dışına çıkılarak alanda müdahaleler yapıldığı, Kaputaş Plajı’nın acilen peyzaj onarım projesi ile doğal görünüme döndürülmesi gerektiği belirtilmiştir. Hem Kaputaş Plajı hem de İnceboğaz Mesire Alanı ile ilgili davalarda uygulamanın yanlış yapıldığı ortaya çıkmıştır. Sorumlu Kaş Belediye Başkanlığı hakkında gereken girişimlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılması gerekmektedir" diye konuştu.

Öne Çıkanlar