Mahkeme 'örgüt propagandası yapabilir' gerekçesini hukuka uygun buldu

Mahkeme 'örgüt propagandası yapabilir' gerekçesini hukuka uygun buldu
Yayınlanma:
A+ A-
HDP’nin kuruluş yıldönümünde Adana’da sahne alacak olan Pınar Aydınlar'ın konserine valilik tarafından ‘örgüt propagandası’ yapabilir iddiasıyla izin verilmedi. HDP mahkemeye başvurdu. Mahkeme, valiliğin kararını hukuka uygun buldu.

Artı Gerçek-Adana 3'üncü İdare Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlemek istediği etkinliğe valiliğin “sanatçılar örgüt propagandası yapabilir” gerekçesiyle izin vermemesini, “hukuka uygun” buldu.

HDP Adana İl Örgütü, 14 Ekim'de partinin kuruluş yıldönümü nedeniyle Adana Merkez Park’ta bulunan Amfi Tiyatro'da sanatçı Pınar Aydınlar'ın sahne alacağı kutlama etkinliğine dair Adana Valiliği'ne başvuruda bulundu.

Adana Valiliği, bir gerekçe sunmadan "uygun görülmemiştir" diyerek etkinliğe izin vermedi. Bunun üzerine HDP Adana İl Örgütü, yasaklama kararının somut herhangi bir gerekçeye dayanmaması ve anayasal güvence altına alınan, siyasi parti faaliyetlerinin engellenmesine neden olduğu için yürütmeyi durdurma talebiyle Adana 3'üncü İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

YASAKLAMA EŞİTLİK İLKESİNE VE AYRIMCILIK YASAĞINA AYKIRI

Dava dilekçesinde, valilik kararının somut herhangi bir gerekçe ihtiva etmediği, keyfi karar alındığı ve bu durumun hukuk devleti ilkesine aykırı olup, anayasal güvence altına alınan siyasi parti faaliyetlerinin engellenmesine sebebiyet verdiği anımsatıldı. HDP, yasaklama kararının eşitlik ilkesine ve ayrımcılık yasağına aykırı olduğu, ifade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve gösteri özgürlüğü ile örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğini belirterek, kararın iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini talep etti.

VALİLİK: SİYASİ PARTİ FAALİYETİ NİTELİĞİNDE DEĞİL

Adana Valiliği, açılan dava için İdare Mahkemesi’ne savunma gönderdi. Usul yönünden davanın süresinde açılmadığını savunan valilik, esas yönünden ise kamu düzenini bozacak; halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek; başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde etkileyecek; olaylara sebebiyet verilebilecek etkinliklerin, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının yasaklanabileceği veya ertelenebileceğinin ileri sürdü. Valilik savunmasında, konser verecek sanatçılar hakkında “örgüt propagandası” yapma suçundan birçok kez işlem yapıldığı, konsere izin verilmesi durumunda “örgüt propagandası” yapılmayacağının garanti edilemeyeceği, idarenin görevlerinden birinin de suç işlenmesini önlemek olduğu, uyuşmazlık konusu etkinliğin siyasi parti faaliyeti niteliğinde değil, halka açık konser etkinliği niteliğinde olduğunu iddia etti.

Valilik, dava konusu işlemin tüm unsurları ile hukuka uygun olduğunu ileri sürülerek, yürütmenin durdurulması istemi ve davanın reddini istedi.

'İDARİ İŞLEM HUKUKA AYKIRI DEĞİL'

Davada yürütmeyi durdurma talebini reddeden mahkeme, şu gerekçeyi öne sürdü: "2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine…" (MA)

Öne Çıkanlar