'Ölüye Saygı ve Adalet Konferansı' yarın başlıyor: Ölü bedene uygulanan şiddet ele alınacak

'Ölüye Saygı ve Adalet Konferansı' yarın başlıyor: Ölü bedene uygulanan şiddet ele alınacak
Yayınlanma:
A+ A-
Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi, 8-9 Ekim 2022 tarihleri arasında Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde önemli bir konferans gerçekleştirecek.

Artı Gerçek - Türkiye’de ölülere farklı yöntemlerle fiziki ve sembolik şiddet uygulanmasına karşı oluşturulan bir inisiyatif olan oluşum, "Ölüye Saygı ve Adalet Konferansı" başlığıyla önemli bir etkinlik üzerinden bu bağlamda yaşanan uygulamalara dikkati çekmeyi hedefliyor.

Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi’nin Eşsözcülüğünü Derya Aydın ve Mahmut Erol yürütüyorlar. İnisiyatifin bu yıl düzenlemiş olduğu konferansın katılımcıları arasında çok sayıda yerli ve yabancı isim bulunuyor.

Katılımcılar kendi deneyimlerini yaşadıkları ülke ve bu yönlü pratikler temelinde değerlendirecek. Katılımcılar konunun daha geniş bir perspektifle tartışılabilmesi için önemini vurgulayacak; bu anlamda yaşanan toplumsal travmanın oluşturduğu yaranın iyileşemeyecek kopuşlara neden olabileceğine dikkatleri çekecek.

Bu amaçla düzenlenecek olan konferansın davet metninde aşağıdaki ifadeler yer almakta.

unnamed3.jpg“Türkiye’de makbul vatandaș olarak kabul görülmeyen halklar ve toplumsal kesimlerin ölülerine, cenazelerine ve mezarlıklarına karșı doğrudan ya da sivil güçlerin kıșkırtılmasıyla uygulanan șiddetin derin kökleri Türkiye tarihi ve Osmanlı’ya kadar uzanıyor.

Cenazelere ve mezarlıklara uygulanan șiddet özellikle son yıllarda katmerlendi, çeșitlendi. Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi’ni bu süreçte “ötekileștirilen” tüm ölülere uygulanan her tür șiddet ve eziyete karșı itirazı örgütlemek üzere olușturduk.
Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi aslen devletin, kimi zaman da toplum ve ailenin, ölülere uyguladığı șiddet ve eziyete karșı ortak bir cevap üretebilmeyi amaçlıyor.
Türkiye’de ölülere yönelik saldırılarda devletin Kürt meselesi bağlamındaki çatıșmalarda hayatını kaybedenlerin cenazelerinin alınamaması, uzun süre morglarda bekletilmesi, kimsesizler mezarlıklarına defnedilmesi, dini vecibelerin yerine getirilmesinin ve törenlerine katılımın engellenmesi, mezarlıkların tahrip edilmesi, Garzan Mezarlığı örneğindeki gibi ölülerin mezarlıktan çıkarılması ihlalleri yașanıyor.

Bu türden saldırılar Kürtlerin cenazeleri ile sınırlı değil. Ermeni, Süryani, Êzidî, Yahudi mezarlıklarına saldırılardan Alevi cenaze ritüellerini engellemeye, muhalif cenaze ve mezarlarına saldırılar, nefret cinayetlerinde yașamını kaybeden kadın ve LGBTİ+ların cenazelerin definlerinin engellenmesi ve göçmenlerin ölülerine yapılan eziyetlere kadar geniș bir yelpazede pek çok gruba yönelik benzer saldırılar sistematik olarak uygulanıyor.

Nisan 2021’den bugüne, Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi olarak bir buçuk yılda sekiz panelde ihlalleri ve talepleri konuștuk, uluslararası sözleșmeleri tartıștık: “Türkiye’de Ölülere Yönelik Șiddet”, “Farklı İnançlar Cenazelere ve Mezarlıklara Yönelik Saldırıları Konușuyor”, “Hukukçular Ölüye Saygı ve Adaleti Konușuyor”, “Basında Ölülere Yönelik Șiddetin Yeri”, “Adli Tıp Kurumu Çerçevesinde Ölülere Saygı ve Adalet”, “Yas Hafıza ve Politika”, “Ölü Bedenlere Yönelik Șiddetin Toplumsal Cinsiyetini Konușmak” ve “Tecrübeler ve Tanıklıklar: Ölülere Yönelik Șiddeti Aileler Anlatıyor”

Şimdi inisiyatif olarak 8-9 Ekim 2022’de gerçekleștireceğimiz Ölüye Saygı ve Adalet Konferansı’nda uzun zamandır hukuki mücadele yürüten, ‘ölülere bir yer bulmanın’ barışın tesis edilmesinde önemli bir role sahip olduğuna inanan aileler, bu alanda mücadele eden kurumlar, hak savunucuları, gazeteciler, akademisyenler, politikacılar ve yazarlar olarak sizinle de buluşmak istiyoruz.”

unnamed2.jpg
Konferansın katılımcıları arasında; Ewa Klonovski (Bosna Hersek), Mohammad Kawthar (Güney Kürdistan) Souhad Karam (Lübnan), Umar al-Ghubari (Filistin), Margarita Noia (Arjantin), Hişyar Özsoy, Ali Duran Topuz, Nadeire Mater, Evin Genç… gibi isimler yer almakta. (Haber Merkezi)