Özel hastaneler hekimleri ücretsiz izne çıkarıyor

Özel hastaneler hekimleri ücretsiz izne çıkarıyor
Yayınlanma:
A+ A-
Pandemi hastanesi olarak kullanılacak olan özel sağlık kuruluşları gelirlerinin azaldığı gerekçesiyle ücretsiz izne çıkarıyor.

Bazı özel hastanelerin kar etmediği gerekçesiyle doktorları ücretsiz izne çıkarıldığı öne sürüldü. İzmir Tabip Odası  'Hekimler ücretsiz izne gönderilemez" dedi.

İzmir Tabip Odası konuya dair, koronavirüs önlemleri kapsamında kamu ve özel bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık çalışanlarının üç ay süreyle görevlerinden ayrılmaları yasaklanmış olmasına  karşın işçilerin işveren tarafından bu üç aylık süreyi aşmayacak şekilde ücretsiz izne ayrılabileceklerine tepki gösterdi.

Yazılı yapılan açıklamada, "Pandemi sürecinde elektif hasta muayenesi ve ameliyatların azalmasına bağlı olarak bazı özel sağlık kuruluşlarının gelirlerinin azalmış olması ve özel sağlık kuruluşlarının bu dönemde “kâr etmediği” gerekçesiyle, sıkıntıya katlanma külfetinin bütünüyle sağlık çalışanlarına yüklenmesi kabul edilemez. Pandemi sürecindeki uzamalar özel sağlık kuruluşlarından on binlerce  sağlık çalışanın çok daha uzun süreli ücretsiz izne çıkarma hatta işten çıkarma girişimlerine  sebep olabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

.İzmir Tabipler Odası özel hastane ve tıp merkezlerinde bulunan tüm çalışanların maaşlarının Sağlık Bakanlığı tarafından ödenmesini istedi. Pandemi hastanelerinin kamulaştırılması gerektiğini savunan Oda, "4857 sayılı kanuna eklenen ve üç aya kadar ücretsiz izne çıkarılmaya gerekçe oluşturacak geçici 10. maddeden, hastanenin pandemi mücadelesini zafiyete uğratacağı gerekçesiyle muaf tutulması.

İzne çıkarılmak zorunda kalınan sağlık çalışanlarının bordrolarında gösterilen ücret miktarının %60’ının devlet,  %40’ının hastane tarafından ödenmesi.

Ücretsiz izne çıkarılan hekimlerin genelgede belirtilen duruma uymaması nedeniyle (istifa etmek üç ay süreyle yasaklandığından) başka bir özel hastanede ya da sözleşmeli olarak kamu hastanelerinde çalışmasının sağlanması.

Hastanelerin SGK prim, stopaj ödemelerinin, elektrik ve su giderlerinin bu dönemde alınmaması, kirada olan hastane ve kurumların kiralarının eylüle kadar ertelenmesi" taleplerini dile getirdi.