TTB: Her üç kadından birinin aile planlaması ihtiyacı karşılanmıyor

TTB: Her üç kadından birinin aile planlaması ihtiyacı karşılanmıyor
Yayınlanma:
A+ A-
Türk Tabipleri Birliği, kadınların aile planlaması hizmetlerinden yararlanamadığını belirterek Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğunu yerine getirmesini istedi.

ARTI GERÇEK- Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ile  TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ortak olarak yaptıkları basın toplantısında aile planlaması hizmetlerinin acilen karşılanmasını istedi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı R. Şebnem Korur, TTB Merkez Konseyi Üyeleri Meltem Günbeği, Deniz Erdoğdu ve Çiğdem Arslan’ın katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında; birinci basamak sağlık kuruluşları, sağlık merkezlerinin uygun donanıma sahip olmaması ve malzeme eksikliği nedeni ile aile planlaması hizmetlerini veremez hale geldiğine dikkat çekildi.

‘ÜÇ KADINDAN BİRİNİN AİLE PLANLAMASI İHTİYACI KARŞILANMAMAKTADIR’

Meltem Günbeği’nin okuduğu basın açıklamasında, "Ülkemizde karşılanamayan aile planlaması hizmetleri giderek artmaktadır. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2018 sonuçlarına göre son beş yılda aile planlamasında karşılanamayan gereksinim iki katına çıkarak %12’ye yükselmiştir. Diğer taraftan çocuk istemediği halde etkisiz yöntemle korunan kadınların oranı % 20 olup, toplamda kadınların %32’sinin "karşılanmayan aile planlaması ihtiyacı" mevcuttur. Yani her üç kadından birinin aile planlaması ihtiyacı karşılanmamaktadır" bilgileri paylaşıldı.

‘HEKİM OLARAK UTANÇ DUYUYORUZ’

"Birinci basamak sağlık kuruluşları, sağlık merkezlerinin uygun donanıma sahip olmaması ve malzeme eksikliği nedeni ile aile planlaması hizmetlerini veremez hale gelmiştir" diyen Günbeği, "Uzun zamandır gerek aile sağlığı merkezlerimizde gerekse üreme sağlığı merkezlerimizde ne kondom ne de hormonal aile planlaması yöntemleri için malzeme bulunmamaktadır. RİA uygulamaları çok azalmış hatta birçok ASM’de bu hizmet verilemez hale gelmiştir. Bizler, aile planlaması gereksinimi için başvuranlara "elimizde hap yok, kondom yok, aylık- üç aylık iğne yok" demekten hekim olarak utanç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'YOKSUL KADINLAR İSTENMEYEN GEBELİKLER LERLE YÜZ YÜZE'

Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunu hatırlatan Günbeği, aile planlaması malzemelerinin kadınlar tarafın karşılandığını ve ücretsiz dağıtımı yapılan sağlık ürünleri kapsamında olduğu için SGK tarafından da karşılanmadığını belirtti. 

"Özellikle yoksul kadınlar ücretsiz aile planlaması ürünlerine ulaşamadıklarında istenmeyen gebeliklerle yüz yüze geliyor. Biliyoruz ki istenmeyen gebelikler anne ve çocuk sağlığı açısından birçok sağlık riski içermektedir. İstenmeyen gebelikleri önlemek; anne ölümlerini, sık gebelik ve doğuma bağlı hastalıkları, düşük doğum ağırlıklı bebekleri, bebek ve çocuk istismarı gibi birçok sağlık sorununu ortadan kaldırır" ifadelerini kullanan TTB Merkez Konseyi üyesi Günbeği hekimler olarak görevlerini yapmak istediklerini,  "Sağlık Bakanlığı aile planlaması için kullandığımız hap, kondom, aylık-üç aylık iğneleri ivedilikle temin edip, tüm yurda dağıtmalıdır.

Aile planlaması ile ilgili hizmet içi eğitimler yeniden başlamalıaile sağlığı merkezlerinde RİA uygulamaları desteklenmeli, Üreme Sağlığı Merkezlerindeki yetişmiş sağlık personelinin görev yerleri değiştirilmemeli aile sağlığı merkezleri ile koordineli çalışmaları sağlanmalıdır.

Sağlık Bakanlığı hap ve aylık- üç aylık iğneleri temin edip dağıtımını yapana kadar bu yöntemlerin reçete ile ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine verilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.

İsteğe bağlı düşüklerin önündeki engeller kaldırılmalıdır" taleplerini dile getirdi.

Öne Çıkanlar