'Sayıştay, TTB'nin tespitlerini onayladı'

'Sayıştay, TTB'nin tespitlerini onayladı'
Yayınlanma:
Güncelleme: 21 Ekim 2020 17:24
A+ A-
TTB'nin, usulsüzlük ve mevzuata uygun olmama gibi tespitleri Sayıştay raporuna yansıdı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), şehir hastanelerine ilişkin tespitlerinin Sayıştay raporuyla da ortaya konduğunu belirtti. TTB, "şehir hastaneleri ile birlikte kamu zarara uğratılmış ve halk sağlığı göz önünde bulundurulmamış, bu çalışmadan kaynaklı Sayıştay’a teşekkür ediyoruz" dei.

yetersiz ön hazırlık, usulsüzlük ve mevzuata uygun olmama gibi birçok tespitlerinin Sayıştay’ın "2020 Sağlık Bakanlığı Denetim Raporu" ile onaylandığını belirtti. 
 
Merkez Konseyi, Sayıştay’ın "2020 Sağlık Bakanlığı Denetim Raporu"nu değerlendirmek üzere online platformda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TTB 2’nci Başkanı Ali İhsan Ökten, TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut ve TTB hukukçularından Avukat Özgür Erbaş katıldı.

'ULUSAL ÇIKAR, HALK ÇIKARIDIR' DEDİK
 
Toplantıda konuşan Şebnem Korur Fincancı, şehir hastanelerinin faaliyete geçmesiyle birlikte ortaya çıkan sorunları TTB olarak öncesinden dile getirdiklerini belirterek, yeniden gündeme gelme nedeninin ise Sayıştay’ın yaptığı tespitler olduğunu ifade etti. Sayıştay’ın tespitlerinin önemli olduğunu dile getiren Fincancı, "Salgınla mücadele konusunda hakikatin dile getirilmemesi noktasında ulusal çıkar halk sağlığı olduğunu söyledik. Halk sağlığının korunması salgın ile birlikte ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Şehir hastaneleri ile birlikte kamu zarara uğratılmış ve halk sağlığı göz önünde bulundurulmamış, bu çalışmadan kaynaklı Sayıştay’a teşekkür ediyoruz. Umarım birlikte sağlık ortamını halk sağlığından yana çevirip daha nitelikli ve ulaşılabilir bir sağlık sistemine dönüştüreceğiz" dedi.  
 
‘TTB’NİN TESPİTLERİNİ ONAYLADI’
 
Daha sonra konuşan TTB 2’nci Başkanı Ali İhsan Ökten, "Pandemide rakamlar ile oynama gerçeği şehir hastanelerinde de devam ediyor" diye belirtti.  TTB Şehir Hastaneleri İzlem Kurulu’nun hazırladığı değerlendirmenin sunumunu yapan Ökten, yaptıkları tespitleri ve önerileri şu şekilde sıraladı:
 
"Şehir hastanelerindeki yetersiz ön hazırlık, usulsüzlük, mevzuata uygun olmama hali, kira ödemelerindeki hatalı muhasebeleştirilme ve kira ödemelerinin mevzuata uygun kaydedilmeme, sözleşmelere uymama gibi birçok tespiti yıllardır TTB’nin haklılığını, devletin bir başka kurumu onaylamıştır.
 
Şehir hastaneleri şirket hastaneleri konumundan Sağlık Bakanlığı’na devredilerek kamuya mal edilmelidir.
 
Ön fizibilite raporlarını hazırlayanlar dâhil olmak üzere oluşan kamu zararının tahsili için idari ve adli soruşturma başlatılmalıdır.
 
Sağlık Bakanlığı denetimi ihale etmekten vazgeçmeli ve şehir hastanelerinin kayıt sistemi kamu eliyle yürütmelidir.
 
Şirketlerin hata puanları belirlenerek kamuoyu ile paylaşılmalı ve yaptırım uygulanmalıdır.

Eksik imalata ve inşaata rağmen şirketler hakkında işlem yapmayanlar hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmalıdır.
 
Kira ve hizmet ödemelerindeki usulsüzlükleri nedeniyle kamu zararına neden olanlardan bu zarar doğrudan tahsil edilmelidir.
 
Şirketlere kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesine yol açan şehir hastanelerinin sözleşmeleri tazminatsız feshedilerek kamunun zarar etmesinin önüne geçilmelidir.
 
TTB önceki yıllarda dolduğu gibi Sayıştay’ın bu raporları doğrultusunda ihmali ve suistimali bulunduğu tespit edilen ilgililer hakkında yargılama yapılması ve oluşan ‘kamu zararının tespiti’ için gerekli yasal girişimlerde bulunacaktır."
 
Şehir hastanelerinin sözleşmelerinin feshedilmesi ile ilgili bilgi veren TTB hukukçularından Avukat Özgür Erbaş ise, "Hastaneleri yapan şirketler siyasi risk sigortası yapıyor. Sözleşmelerin tazminatsız olarak feshedilmesine ilişkin mevzuat açık bu yapılabilir" dedi.
 

Öne Çıkanlar