TÜSİAD'dan müfredat uyarısı: Oldu bittiye getirilmemeli, katılmcı bir süreç yürütülmeli

TÜSİAD'dan müfredat uyarısı: Oldu bittiye getirilmemeli, katılmcı bir süreç yürütülmeli
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni eğitim müfredatı taslağına yönelik değerlendirmede bulunan TÜSİAD "Gerçek beka meselesi olan eğitimde müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli" uyarısında bulundu. Çağdaş eğitim vurgusu yaptı.

Artı Gerçek - Milli Eğitim Bakanlığı, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' adlı yeni müfredat taslağını geçen hafta kamuoyu görüşüne sundu. Taslağa yönelik çeşitli eleştiriler gelirken, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 'bilimi esas alan, farklılıklara duyarlı, çocukların ve gençlerin potansiyellerini özgürce gerçekleştirmesini ve dünya çapında üst düzey bilgi, beceri, yetkinliklere sahip olmasını sağlayan bir müfredat hedeflenmelidir" çağrısında bulundu.

TÜSİAD'ın yeni eğitim müfredatı taslağına ilişkin değerlendirmesi şöyle:

"Eğitim hepimizin en öncelikli ve ortak meselesidir. Müfredatın çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırması kritik önemdedir. Çocuklarımıza ve gençlerimize Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır çağdaş bir eğitim sunulmalıdır. Yeni nesillerin ve ülkemizin geleceğinde belirleyici önemdeki müfredat çalışmasının hem yöntem hem içerik olarak bilimsel temelde, şeffaflık ve katılımcılık ile yürütülmesi esas olmalıdır.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER VASAT BİR EĞİTİME MAHKUM EDİLEMEZ

Dünyada eğitim sistemleri yarış halindeyken ve yüksek katma değerli ekonomi olma hedefimiz varken, ülkemizin en kıymetli varlığı çocuklarımız ve gençlerimizin vasat bir eğitime mahkum edilmeyeceğinden emin olmalıyız. Çağdaş uygarlık seviyesini aşmanın yolu; Cumhuriyet değerlerini ve demokrasi ilkelerini özümsemiş, bilim-teknolojide yetkinleşmiş, sosyo-duygusal becerileri gelişmiş, özgür düşünceli nesiller yetiştirmektir.

KATILIMCI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLMEDİ

Bu çerçevede, geçtiğimiz cuma günü açıklanan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' başlıklı eğitim müfredatının, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır çağdaş bir eğitimin gerekliliklerini ne kadar karşıladığı kapsamlı şekilde tartışılmalıdır. Ülkemiz; eğitim STK'ları, öğretmenleri, öğrencileri, velileri, akademisyen ve uzmanları, eğitim-iş dünyası etkileşimi ile çok geniş bir 'eğitim paydaş ekosistemi'ne sahiptir. Oysa müfredat hazırlık sürecinde yer alan kişi ve kurumlar açıklanmamış, farklı görüşlerden eğitim uzmanı ve STK'lar sürece yeterince dahil edilmemiş, yeni müfredata ilişkin görüşlerin iletilmesi için sadece bir hafta süre verilmiş, yeni müfredatın hemen önümüzdeki öğretim yılında belirli sınıflarda uygulamaya geçeceği kaydedilmiştir.

FARKLI GÖRÜŞLERİN SÜRECE KATILIMI SAĞLANMALI

Gerçek beka meselesi olan eğitimde müfredat değişikliği oldu bittiye getirilmemelidir. Müfredat çalışmasında yer almış kişi ve kurumlar, yapılan ihtiyaç analizleri, çalıştay sonuçları gibi bilgi ve belgelerin kamuoyuna açıklanması faydalı olacaktır. Farklı görüşlerden eğitim paydaşlarının müfredatın hazırlık sürecine dahil olması için bilimsel ve mutlaka daha fazla zamana yayılan bir geri bildirim süreci işletilmesi gereklidir. Bu süre zarfında ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' başlıklı müfredat değişikliğinin askıda kalmaya devam etmesi, eğitim paydaşlarının eleştiri ve önerileri ışığında yeniden ele alınması katılımcılığı ve uzlaşıyı artıracaktır. Alınan geri bildirimlerin neler olduğu ve müfredat revizyonunda nasıl dikkate alındığının açıklanması sürecin şeffaflığına katkı sağlayacaktır.

Bilimi esas alan, farklılıklara duyarlı, çocukların ve gençlerin potansiyellerini özgürce gerçekleştirmesini ve dünya çapında üst düzey bilgi, beceri, yetkinliklere sahip olmasını sağlayan bir müfredat ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesini aşma hedefine hizmet edecektir." (EKONOMİ SERVİSİ)

Öne Çıkanlar