İktidarın gelecek yılki “yol haritası” olan ‘2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı. Programa göre, liman ve santralların özelleştirilmesi sürecek. Toplam 20 milyon metrekarelik Hazine taşınmazları ‘yatırımcılara arz edilecek’. 21 kamu-özel işbirliği (KÖİ) projesinin yapımı devam edecek. Kıyılar turizme açılacak, demiryollarında özelleştirme teşvik edilecek. Belediyelerin raylı sistem projelerinin Ulaştırma Bakanlığı tarafından devralınmasına ilişkin de yönetmelik hazırlanacak.

Cumhuriyet’in haberine göre yerel seçimlerde büyükşehirleri kaybeden AKP, büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin çakışan yetkilerini yeniden düzenleme kararı da aldı. Programda, ‘yastık altındaki’ tasarrufları çekebilmek için özel teşviklerden konut hesabı sisteminin cazip hale getirilmesine, Afrika’da ticari ilişkilerden faizsiz finans sisteminin geliştirilmesine ve Antarktika’da üs kurulmasına kadar birçok düzenleme yer alıyor.

DİJİTAL MERKEZ BANKASI PARASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan ‘2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda iktidarın gelecek yılki hedeflerinden bazıları şöyle:

-Yastık altı tasarrufların finansal sisteme çekilmesi için özel teşvikler sürdürülecek ve yeni teşvikler tasarlanacak. “Konut Hesabı” sistemi revize edilerek daha cazip hale getirilecek.

-Afrika ülkeleriyle diplomatik, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkiler güçlendirilecek.

-Dijital Merkez Bankası parası uygulamaya konulacak.

-KİT’lerdeki personel sayısı artırılmayacak.

KAMU TESİSLERİ ÖZELLEŞTİRİLECEK

-Özelleştirme kapsamında bulunan kamu sosyal tesislerinden hukuki durumu uygun olanlar özelleştirilecek. Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirmesi tamamlanacak. Taşucu Limanı ve geri sahasının yanı sıra altı HES özelleştirilecek.

-Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın öz sermayesi 10 milyar TL artırılacak. Banka yurt dışından 750 milyon dolar kaynak temin edecek.

HAZİNE TAŞINMAZLARI

-Yatırımcılara arz edilmek üzere ilana çıkarılacak 20 milyon metrekare Hazine taşınmazı için çalışma yapılacak.

-2023’te ‘milli yüksek hızlı tren’in prototipi tamamlanacak.

GOLF TURİZMİ İÇİN KAMU TAŞINMAZLARI BAKANLIĞA DEVREVİLECEK

-Golf turizmine açılmak üzere Side turizm bölgesindeki kamu taşınmazlarının tasarruf haklarının bakanlığa devri tamamlanacak.

-Yenikapı Kruvaziyer Limanı için yürütülen imar planı, ÇED ve fizibilite raporları tamamlanacak.

KIYILAR, TURİZM SEKTÖRÜNÜN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAŞMAYA AÇILACAK

-Kıyıların turizm sektörünün talepleri ile entegre şekilde koruma-kullanma dengesi dikkate alınarak bütünleşik yönetimi ve planlaması yapılacak. Bu kapsamda Zonguldak-Bartın-Kastamonu Bütünleşik Kıyı Alanları Planı çalışması yürütülecek.

KÖİ PROJELERİ

-Şimdiye kadar 257 kamu-özel işbirliği (KÖİ) projesi için uygulama sözleşmesi imzalandı. Projelerin toplam yatırım büyüklüğü 85.6 milyar dolara ulaştı. Bu tutar içinde ulaştırma sektörü 50.4 milyar dolar ile ilk sırada. Bunu 19.8 milyar dolar ile enerji, 11.6 milyar dolar ile sağlık sektörü izliyor. Mevcutta 236 proje işletmeye alındı. 21 projenin yapımı devam ediyor.

ANTARKTİKA’DA ÜS VE ‘MİLLİ UZAY PROGRAMI’

-Kutup araştırmalarına yönelik kapasite geliştirilecek ve Antarktika’da üs için hazırlık çalışmaları tamamlanacak. Milli Uzay Programı hazırlanarak uygulamaya konulacak.

YENİ NÜKLEER SANTRALLAR

-Akkuyu Nükleer Santrali’nin ilk ünitesi 2023’te tamamlanacak ve elektrik üretimine başlanacak. Akkuyu’ya ek olarak iki nükleer santralın daha kurulumuna yönelik çalışmalar sürecek.

DENİZLERDE PETROL ARAMA

-KKTC’nin deniz ruhsat sahaları dahil olmak üzere, denizlerde petrol ve gaz sismik arama ve sondaj çalışmaları yoğunlaştırılacak. 2023 sonuna kadar yapılacak toplam deniz sondajı sayısı 26’ya çıkarılacak.

-Karadeniz’de keşfedilen Sakarya doğalgaz sahasında üretime yönelik yatırım çalışmaları yürütülecek.

DEMİRYOLLARINDA ÖZELLEŞTİRME TEŞVİK EDİLECEK

-Özel demiryolu işletmeciliği teşvik edilecek. Demiryollarında serbestleştirme için mevzuat tamamlanacak.

81 İLE MİLLETE BAHÇESİ

-81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi için yer seçimi, projelendirme, ihale ve yapım çalışmaları devam edecek.

BELEDİYENİN ULAŞIM PROJESİ YETKİSİNİ BAKANLIĞA DEVRETME HAZIRLIĞI

-Belediyelerin raylı sistem projelerinin Ulaştırma Bakanlığı tarafından devralınmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik hazırlanacak.