TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Beykent’te plan kararlarında Ali Doğramacızade Camisi ve İhsan Doğramacı’nın anıt mezarı bitişiğinde yer alan mülkiyeti Hazine'ye ait Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisli parselin bir vakfa tahsis edildiğini tespit etti.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Ankara ili Beytepe Mahallesi’nde imar planı değişikliği yaptı. Kente dair plan değişikliklerini takip eden Mimarlar Odası Ankara Şubesi, plan kararlarında Ali Doğramacızade Camisi ve İhsan Doğramacı’nın anıt mezarı bitişiğindeki lise alanı olan, mülkiyeti hazineye ait Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisli parselin, MEB tahsisi kaldırılarak bir vakfa tahsis edildiğini tespit etti.

MİMARLAR ODASI: KAMUNUN EN DEĞERLİ ARAZİSİ

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı’nda, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları’ olarak kullanım kararı getirilen kamuya ait lise alanı, plan değişikliği yapılarak kamunun kullanımından çıkarılıyor. Plan kararlarına eklenen bir notla özel yurt ve yükseköğretim tesis alanı olarak emsal 1.5 olarak “bir vakfa’ diyerek gizemli bir tahsisden bahsediliyor. Araştırmalarımız sonucunda kamunun en değerli arazisi ve küçük bir koruluk haline gelmiş alanı üniversite alanına çevirerek ve 15 Mayıs 2019 yılında, ön izin sözleşmesi yapılarak Türkiye Verimlilik Vakfı’na tahsis ettiklerini tespit ettik” dedi.

35 BİN METREKARELİK ALAN

MMO Ankara Şubesi Başkanı Candan, şunları kaydetti:

“AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte son 10 yılda yeni vakıf kurulmasında ortalama yüzde 100 artış görülmüştür. 2000-2009 arası yılda ortalama 50 vakıf kurulurken, 2010-2019 arasında yılda ortalama 118 vakıf kurulmaktadır. Kamu arazilerinin vakıflara tahsisi üzerinden yaşanan tartışmalarla birlikte vakıflara tahsisler aracılığıyla, yeni bir kentsel toprakların ve kamunun en değerli alanlarının talanı ile karşı karşıyayız. Bilkent’teki 35 bin 435 metrekarelik kamusal alanında Türkiye Verimlilik Vakfı’na tahsis edilmesi üniversite alanına dönüştürülerek, emsalinin arttırılması vakfın kurduğu üniversitenin 3 fakültesinin burada yapılması çok manidardır. İstanbul’daki Cevizli Tekel arazisi ve Şehir Üniversitesi’nin Ankara ayağını hatırlatıyor bize. Öte yandan söz konusu parsel yürütmeyi durdurma verilen ve iptal edilen ODTÜ Yolu’nun da sınırında yer alıyor. Bu durum da oldukça dikkat çekici.”

 ‘AKP’NİN VAKFI’

“Ankara Kent Konseyi, kentin değerlerini korumakla görevli bir kurul olması gerekirken, kent topraklarının talan sürecine neden olan kurum ve kişiler hangi ilişkilerle burada temsil edilmektedir” ifadelerini kullanan Candan şöyle devam etti:

“Peki kimdir bu kamu arazisinin tahsis edildiği Türkiye Verimlilik Vakfı derseniz karşınıza yine AKP çıkıyor. Vakfın şu andaki Yönetim Kurulu Başkanı Cemallettin Kömürcü, aynı zamanda AKP Ankara Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısıdır ve 2015 genel seçimlerine asılsız broşürlerle müdahale ettiğine dair iddialar daha önce basına da yansımıştır.  Ancak bizleri şaşırtan başka bir durum daha vardır ki, kendisi kenti korumakla sorumlu olan Ankara Kent Konseyinin de yürütme kurulunda yer almaktadır. Bu konuda da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kamuoyuna açıklama yapmasını bekliyoruz. Kamu arazilerinin tahsis ile peşkeşinde rol oynayan bu vakfın Başkanı Cemalletin Kömürcü 31 Haziran 2019 tarihinde yapılan Ankara Kent Konseyi genel kurulunda Türkiye Verimlilik Vakfı adına Yürütme Kuruluna alınmıştır. Ankara Kent Konseyi, kentin değerlerini korumakla görevli bir kurul olması gerekirken, kent topraklarının talan sürecine neden olan kurum ve kişiler hangi ilişkilerle kimlerin onayıyla burada temsil edilmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda açıklama yapmasını beklemek hakkımız.”

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YARGIYA TAŞINACAK

Candan sözlerini şöyle tamamladı:

“Vakfa tahsis edilen alanın plan değişikliği 6 Ocak 2020 itibariyle Çevre Şehircilik il Müdürlüğü’nde askıdan iniyor, askıdan iner inmez plan değişikliğinin ve kamu arazilerinin vakıflara tahsisini yargıya taşıyacağız. Ayrıca Ankara Kent Konseyi yürütmesinde kamuyu zarara uğratan kamu kullanımındaki parselleri özel üniversite alanı olarak vakıflara peşkeş çekilmesinde rol alan, Ankara’nın talanına ortak olan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin,  25 yıldır Ankara’yı korumak için mücadele verdiğimiz kesimlerin Ankara Kent Konseyindeki temsiliyetleri endişelerimizi arttırmaktadır.

Anayasanın 135.Maddesine göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olarak bu durumu halkımızla paylaşmanın sorumluluğumuz olduğunu kamuoyuna duyuruyoruz ve soruyoruz Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Ankara Kent Konseyi yürütmesinde olmaya devam edecek midir?”