Rekabet Kurumu, Alman otomobil devleri, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön soruşturmayı tamamladığını ve soruşturma açmaya karar verildiğini açıkladı. Kurulun karar öncesi 11 Haziran'da konuyu müzakere ettiği vurgulandı. Kararın, Volkswagen'in Türkiye yatırımını durdurduğunu açıkladığı güne denk gelmesi dikkat çekti.

Rekabet Kurulu, Almanya'da yerleşik, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen önaraştırmayı karara bağlayarak bu şirketler hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu'nun bu sürpriz kararının Almanya ve Avrupa Birliği ülkelerinin coronavirus nedeniyle AB üyesi olmayan ülkelere seyahat yasağı getirmesi, Türkiye'nin yasak kapsamından çıkarılmaması ve Volkswagen'in Türkiye'de yapacağı yatırımdan vazgeçtiğinin açıklanmasının hemen ardından gelmesi, ‘karşı atak' olarak yorumlandı.

Rekabet Kurulu, soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada, yapılan ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitlerin 11 Haziran 2020 tarihli kurul toplantısında müzakere edildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

“Rekabet Kurulu'nca, Beşli Grup arasındaki güvenliğe ilişkin işbirliği kapsamında; radar hız kontrol sisteminin çalışacağı maksimum hız sınırının ve araçların tavanlarının en fazla hangi hızda açılıp kapanabileceğinin belirlenmesini, çevreyle ilgili iş birliği kapsamında benzin partikül filtrelerinin kullanımının önlenmesini ve piyasaya sürümünün geciktirilmesini, SCR teknolojisi (sertifikasyon ve maliyet unsurları da dahil SCR yazılımı ve dozlama stratejisi) bakımından rekabete hassas bilgilerin paylaşılmasını ve AdBlue deposunun boyutunun belirlenmesini içeren iddialara ilişkin bulgular ciddi ve yeterli bulunarak bahsi geçen karar ve eylemler yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin ve iddia konusu eylemlerin Türkiye'de etki doğurup doğurmadığının tespitine yönelik olarak; Audi AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Volkswagen AG, Mercedes-Benz AG, Bayerische Motoren Werke AG hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.”

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi, belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemlerini yasaklıyor.

Kurul, açıklamasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 2'nci maddesine atıfta bulunarak, “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar, anılan Kanun'un kapsamını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye piyasasında rekabeti kısıtlayıcı bir ihlalden söz edebilmek için teşebbüslerin mutlaka Türkiye'de yerleşik olması şartı aranmamaktadır. Yurt dışında rekabeti kısıtlayıcı davranış içine giren teşebbüslerin faaliyetlerinin de Türkiye piyasalarını etkilemesi söz konusu olduğunda Rekabet Kurumu 4054 sayılı kanundaki yetkilerini kullanır” mesajını verdi.