Uluslararası Af Örgütü koronavirüs salgını ile mücaadele edilirken insan haklarına dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin bir uyarı yayımladı. Örgüt, "Salgın ile birlikte dünyanın birçok yerinde en temel insan hakları üzerindeki kısıtlamalar da yayılıyor" dedi.

Avrupa Dönüm Noktasında başlıklı bilgilendirme yayımlayan Af Örgütü; sağlık, barınma, yeterli su ve hijyen imkanına ulaşım gibi hakların korunmasına dikkat çekti.

AYRIMCILIK, BASKI VE SANSÜR İÇİN BAHANE OLMASIN

Uluslararası Af Örgütü Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan, bilgilendirmeye dair, "Salgın ile birlikte dünyanın birçok yerinde en temel insan hakları üzerindeki kısıtlamalar da yayılıyor. Bu kısıtlamalardan bazıları halk sağlığını korumak için gerekli görülebilecek olsa da COVID-19 salgınının ayrımcılık, baskı ve sansür için bahane olarak kullanılmasını kabul edilemez. Bu tarz kısıtlamalar geçici, hukuki denetime ve periyodik değerlendirmeye tabi olmalı ve sadece halk sağlığını korumaya yönelik meşru amaçlarla, sadece gerekliyken ve daima orantılı şekilde uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı.
 
"Devletler, salgını kontrol altına alma sorumluluklarını yerine getirirken, tüm önlemleri insan haklarını göz önünde bulundurarak almalıdır" diyen Beyhan bazı insanların salgından daha fazla etkileneceğini hatırlattı. Beyhan, "Bu salgını atlattığımız zaman tarihte kara bir leke olarak kalacak uygulamalardan kaçınılmalıdır. Alınacak önlemler kimseyi arkada bırakmamalıdır. Bu kriz, tüm dünyaya uluslararası iş birliğinin önemini hatırlattığı gibi, herkesin temel insan haklarından yararlanabildiği bir dünyayı var etmek için de bir dönüm noktasıdır" dedi.

SAĞLIĞA EŞİT ERİŞİM

Sağlığa eşit erişim hakkı vurgusu yapan Beyhan bilgilendirmeyi, "Mülteci ve sığınmacı kampları, cezaevleri ve ruh sağlığı merkezleri gibi sosyal mesafeyi korumanın zor hatta imkansız olduğu yerlerde tutulan insanların daha yüksek enfeksiyon riski altında olduğuna vurgu yapıldı" şeklinde ifade etti.

Avrupa Dönüm Noktasında bilgilendirmesinde, "Kayıt dışı yerleşim yerlerinde yaşayanların ve evsizlerin, yeterli su ve hijyen imkanlarına ulaşmasının zorluğu göz önünde bulundurulmalı, gereken önlemler alınmalıdır" denildi.

EV İÇİ ŞİDDET

Ev içi şiddet ve istismara dikkat çekilen bilgilendirme de, "Kadınların ve çocukların, izolasyon amacıyla eve kapanma, karantina veya sokağa çıkma yasağı gibi önlemler nedeniyle istismarcı partnerleri veya yakınları ile aynı duvarlar arasında kalabileceklerini hesaba katılmalıdır. Ev içi şiddet ve istismar riskini ortadan kaldırmak için gereken kaynaklar ayrılmalı ve önlemler alınmalıdır. Salgın sürecinde de gereken koruma hizmetlerinin ulaşılabilir olması sağlanmalıdır" ifadeleri yer aldı. (HABER MERKEZİ)