ARTI GERÇEK - İstanbul Tabip Odası (İTO), Esenyurt 44 Nolu Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirildi. İTO tarafından yapılan açıklamada ASM'lerdeki personel eksikliği sorunu gündem edilirken, "Binlerce yeni mezun atama beklerken önünde topladığımız ASM'de 5 aile hekimi, hemşiresi olmadan, sağlıksız bir binanın bodrum  katında penceresiz odalarda hizmet vermeye zorlanmaktadır" denildi.

Açıklamaya İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip'inde aralarında bulunduğu birçok sağlık emekçisi katılırken, eyleme Sağlık  ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) üyeleri, Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası da destek verdi. Sağlık emekçileri, 'Her aile hekimine hemşire istiyoruz', 'Ya hep hep birlikte ya hiçbirimiz' pankartları açarken, 'Aile hekimleri bodrum katlarında, hemşiresi aşı yapmaya zorlanıyor', 'ASM'lere personel eksikliğine son' dövizleri taşıdı.

Basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu üyesi Saffet Ercan okudu. Ercan, birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulduğu Aile Sağlığı Merkezlerinde(ASM), salgının  başından beri  başta bina sorunları ve eksik insan gücüne rağmen sağlık hizmetleri, sağlık çalışanlarının çabasıyla sürdürülmeye çalışıldığına dikkat çekti.

'YETERLİ İNSAN GÜCÜ SAĞLANMALIDIR'

Aile hekimleri, 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği maddelerine aykırı olarak aile sağlığı çalışanı eksik birimlerde tek başlarına çalıştığını söyleyen Ercan, "Başta aşılama, izleme ve salgın kontrol hizmetleri olmak üzere hizmetin bütününde aksamalar olmaktadır. Aile hekimlerinin tümünün aile sağlığı çalışanları ile birlikte çalışacak şekilde yeterli insan gücü sağlanmalıdır. Bebek-çocuk  aşıları ile bebek-çocuk ve okul izlemeleri gebe ve 15-19 yaş kadın izlemeleri, okul aşıları, toplum tabanlı kanser taramaları, Poliklinik hizmetleri, hastalara gerekli eğitim ve bilgilendirmeniz  verilebilmesi açısından önem taşımaktadır. Yıllardır uygun olmayan binalarda, salgın döneminde de yetersiz ve koruyucu özelliği olmayan ekipmanlar, aile sağlığı çalışanı eksikliğiyle poliklinik ve aşılama çalışmalarını sürdüren aile hekimlerinden COVİD-19 aşılarını bu şartlarda yapmasının istenmesi büyük bir yük ve sorun yaratacaktır" diye konuştu.

'SAĞLIKSIZ BİNALARDA HİZMET VERMEYE ZORLANIYORLAR'

Türkiye'de ve İstanbul'da bulunan aile sağlığı birimlerinin yüzde 15'inde aile sağlığı çalışanın olmadığına dikkat çeken  Ercan, "Binlerce yeni mezun atama beklerken önünde topladığımız ASM'de 5 aile hekimi, hemşiresi olmadan, sağlıksız bir binanın bodrum  katında penceresiz odalarda hizmet vermeye zorlanmaktadır. Bulaşıcı hastalık ve salgınlar, toplumun sağlığını ölümcül düzeyde tehdit ettiğinden, Covid-19 pandemisi, parçalanmış hale getirilen birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin ne kadar değerli olduğunu bizlere göstermiş oldu. Ayrımsız, ulaşılabilir, bölge ve nüfus tabanlı, bulaşın kaynağını sınırlandıracak deneyimli, birikimli ve yeterli sayıda sağlık çalışanı ekipleri eliyle, bütüncül olarak birinci basamak sağlık kurumlarında sunulmasının gerekliliği böylece bir defa daha anlaşıldı"  dedi.