Antik kentin bitişiğinde açılmak istenen mermer ocağına iptalArtı Gerçek

Muğla 1. İdare Mahkemesi, ruhsat sahası Sidyma antik kentin bitişiğinde bulunan mermer ocağına verilen 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal etti.


Rıfat DOĞAN


ARTI GERÇEK- Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arkeolojik kalıntıların, zeytin ve tarım alanlarının bitişiğinde açılmak istenen mermer ocağına yargıdan vize çıkmadı.

Mermer ocağı bölgenin Sidyma Antik Kentinin ve tarihi Likya yolu güzergahının bitişiğinde bulunuyor. Avukat Bora Sarıca, dört davacı adına konuyu yargıya taşıdı. Avukat Sarıca dava dilekçesinde 18 Ocak 2019 tarihinde verilen “ÇED gerekli değildir” kararında ruhsat sahası büyüklüğünün dikkat alınmadığını belirterek yürütmenin durdurulmasını ve iptalini istemişti.

HİLEYE BAŞVURDULAR, MAHKEME İPTAL ETTİ

Muğla 1. İdare Mahkemesi, ruhsat alanı 67.41 hektar olan mermer ocağının yönetmelikte belirtilen 25 hektarlık sınırdan daha büyük bir alanı kapsadığına dikkat çekerek "Olayda, bahse konu ruhsat sahası içinde toplam 24,99 hektarlık ÇED alanı içerisinde yarma açma ve sondaj tekniği ile maden arama ve açık ocak işletmeciliği ile üretim yapılacağı, bu çalışmanın ise Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-2 listesi 49/a maddesi kapsamında, 25 hektar ve üzeri alana sahip olmadığı iddiasıyla Ek-1 liste 27/a kapsamında değerlendirilmeyip- seçme ve eleme kriterlerine tabi projeler arasında görüldüğü ve hazırlanan proje tanıtım dosyası üzerinden davaya konu "ÇED Gerekli Değildir" kararının alındığı, ancak proje tanıtım dosyası incelendiğinde ruhsat sahasının 67,41 hektar olduğu, "ÇED Gerekli Değildir" kararının ise ruhsat sahası içindeki bellibir bölüm için müstakil olarak verildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ruhsat alanı 67,41 hektar olan ve yönetmelikte belirtilen 25 hektarlık sınırdan daha büyük bir alanı kapsadığı anlaşılan projenin ÇED sürecine tabi olması gerektiğinden, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır" dedi. 

Mahkeme açıkladığı nedenlerle "ÇED Gerekli Değildir" kararını iptal etti.


AVUKAT SARICA: BİZ BÖLGENİN TAŞ OCAKLARIYLA DEĞİL DOĞASIYLA ANILMASINI İSTİYORUZ

Mahkeme kararına ilişkin Artı Gerçek'e açıklama yapan avukat Bora Sarıca şunları kaydetti:

"Alınan bu iptal kararıyla tarihi Likya yolu ve Sdyma Antik kenti bir nebze de olsa nefes almıştır. Tarım, turizm ve zeytincilik faaliyetlerinin bu kadar yoğun olduğu bir bölgede tüm kamuoyuna ve yetkililere demek isteriz ki yer altı kaynakları; yer üstünden, bizlerin yaşamından, sağlığından ve yörede yaşayan tüm insanların refahından daha değerli değildir. Bizler bölgenin taş ocakları ve mermer ocakları ile değil doğası ve tarihi ile anılmasını talep ediyoruz."

Mahkeme daha önce de yürütmeyi durdurma kararı vermişti.