AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan 13 maddelik torba kanun teklifinde; asgari ücretin gelir vergisi ve damga vergisinden istisna tutulması öngörüldü. Teklifte, Varlık Fonu altındaki BOTAŞ’ın borçlarının silinmesine ilişkin düzenleme de yer aldı.

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve 95 milletvekilinin imzasını taşıyan “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

8 farklı kanunda değişiklik öngören 13 maddelik kanun teklifine göre; çalışanların ekonomik durumlarına katkı sağlanması gerekçesiyle asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak. Brüt ücreti asgari ücretin üzerinde olan ücretlilerin, ücretleri üzerinden yapılan vergi kesintisi nedeniyle ücretlerinin asgari ücretin net tutarının altında kalmaması için ilave asgari geçim indirimi getirilecek.

BOTAŞ’IN BORÇLARI SİLİNECEK

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından onaylanan teslim ve hizmetler de katma değer vergisi istisnası kapsamına alınacak. “BOTAŞ’ın nakit yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi” gerekçesiyle, Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine; yapılandırılmış olan borçları dâhil olmak üzere ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçlarının, hazineden görevlendirme bedeli “alacaklarına karşılık mahsup edilerek terki sağlanacak.”

TAHMİN ÜZERİNDEKİ GELİR, KAMU BÜTÇELERİNE EKLENECEK

Gelir tahmini üzerinde gerçekleşen genel bütçe gelirleri karşılığı, idare bütçelerine ödenek eklenebilmesine imkân tanınarak gerçekleşen gelir kadar kamu hizmetlerinin ihtiyaç duyacağı ödeneklerin idare bütçelerine eklenecek. Yıl içerisinde eklenebilecek ödenek tutarı, bütçe kanununda yer alan gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir fazlası ile sınırlandırılacak.

BELEDİYELERE, ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HİZMETİ İÇİN GELİR DESTEĞİ VERİLECEK

Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetleri, güvenli elektronik imza ile düzenlenebilecek. Belediyelere, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilecek. Büyükşehir belediyeleri için ilave gerçek ve tüzel kişiler de kapsama alınmış olacak.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN BEDEL FARKLILIKLARI KARŞILANACAK

Kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularının bu yıl verdikleri sağlık hizmet bedelinin götürüsünün bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda, aradaki farkın terkin edilmesi sağlanacak. Terkin edilen bu tutar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanacak. (ANKA)