Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Onur Erden, Çalışma Bakanlığı’nın iş kazası sayılarını azaltmak ve meslek hastalığı tanılarını artırmak için Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’ni (OSGB) oluşturduğuna işaret ederek, söz konusu birimlerin iş yeri hekimlerinin çalışma koşullarını kötü etkilediğini açıkladı.

1 Mayıs dolayısıyla iş yeri hekimlerinin çalışma koşullarına dikkat çeken Erden “İşçi sağlığını olumlu etkilemediği gibi OSGB açılmasına vesile olan bu yasa, iş yeri hekimlerinin çalışma koşullarını olumsuz yönde etkiledi” dedi.

‘İŞ YERİ HEKİMLERİ OSGB İLE TAŞERON HALE GELDİ, HAKLARINDAN MAHRUM KALDI’

Cumhuriyet’e konuşan Erden, “İş yeri hekimleri OSGB ile taşeron hale geldi. İşverenle doğrudan sözleşme yapıp çalıştığınızda hem özlük haklarınız hem de işçi sağlığını olumlu etkileyecek çalışma koşullarınız daha iyi oluyor. Ancak OSGB’de sizi asıl işverenle çalıştıran ikinci bir patronunuz oluyor. Asıl işveren, sizin önerdiğiniz sağlık önlemlerini almak istemiyorsa, OSGB üzerinden sizin değişikliğinizi isteyebiliyor” ifadelerini kullandı.

OSGB nedeniyle pek çok iş yeri hekiminin haklarından mahrum kaldığını da söyleyen Erden, “Çalışma koşullarından yatan sigorta ücretine kadar pek çok haklarda tırpanlama oluyor ve bu konuda arkadaşlarımızdan çok şikâyet duyuyoruz” bilgisini paylaştı.

‘İŞ YERİ HEKİMLİĞİ PİYASANIN İNSAFINA BIRAKILIYOR’

“Artan tıp fakülteleri ve kontrolsüz kontenjan artırımıyla ve emekli hekimlerin geçim için mesleğe dönmesi nedeniyle iş yeri hekimi sayısı da artıyor” diyen Erden, “Böylece iş yeri hekimliği ucuz işgücü olarak serbest piyasanın insafına bırakılıyor” diye konuştu.