Düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) tarafından 12 AB ülkesinde 16 bin kişiyle yapılan ankette "Bir Avrupa başkanlığı seçimi olsaydı ve adaylar sadece Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel olsaydı, hangisine oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi.
Fransa dahil olmak üzere 12 ülkenin 11'inde ankete katılanların çoğunluğu tercihini Merkel'den yana kullandı. Sadece Bulgaristan'da "Merkel" ve "Macron" yanıtları yüzde 31 ile eşit kaldı.

Merkel en fazla ilgiyi sırasıyla yüzde 58 ile Hollanda, yüzde 57 ile İspanya, yüzde 52 ile Portekiz, yüzde 46 ile Danimarka, yüzde 44 ile Macaristan'da gördü. Bu ülkelerde Macron'u tercih edeceklerin oranı yüzde 20 civarında kaldı.

FRANSA'DA BİLE MACRON'U GEÇTİ

Fransa'da ise Merkel tercihleri Macron'u geçti. Fransa'da ankete katılanların yüzde 32'si "Merkel" tercihini kullanırken, yüzde 26 Macron'u seçti.

ALMANYA MERKEL SONRASI GÜCÜNÜ KAYBEDEBİLİR ENDİŞESİ

12 Avrupa ülkesinde yaptığı ankete göre, Avrupalılar kıtanın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın gücünün Merkel sonrasında azalacağına inanıyor.

Anket, Almanya'nın yanı sıra Hollanda, İspanya, Portekiz, Danimarka, Macaristan, İsveç, İtalya, Polonya, Avusturya, Fransa ve Bulgaristan'da yapıldı.

Ankete katılanların yüzde 34'ü, Almanya için en iyi dönemin geride kaldığı yönünde görüş bildirdi. Merkel sonrası için en kötümser olanlar ise Almanların kendileri çıktı. Buna göre, ankete katılan Almanların yüzde 52'si ülkelerinin gücünün azalmakta olduğunu söyledi. Avusturya, Macaristan, Polonya, İtalya, Hollanda, Fransa, Bulgaristan ve Danimarka'da da yüzde 50'nin üzerinde katılımcı aynı yönde görüş verdi. İspanya'daki katılımcıların büyük kısmı Almanya'nın 'altın çağını' şu an yaşadığını belirtirken, ülkeninen iyi zamanlarını gelecekte yaşayacağını düşünenlerin oranı en yüksek Bulgaristan ve Macaristan'da çıktı.

LİDERLİK ROLÜ DEVAM EDER Mİ?

Almanların Merkel sonrası dönemde ülkelerinin kilit alanlarda Avrupa Birliği'ne (AB) liderlik etme becerisine güvenmediği belirtildi. Almanların ülkelerinin AB'ye ciddi anlamda liderlik edebileceğini düşündüğü tek alan, demokrasi ve insan hakları oldu. Ankete Almanya'dan katılanların sadece 20'si ülkelerinin savunma ve güvenlik alanında, yüzde 31'i de ekonomik meselelerde lider rolü oynayabileceğini söyledi. Avrupalılar arasında Almanya'nın liderlik becerisine güven bu oranlarının daha yüksek çıkması dikkat çekti. Buna göre, Avrupalıların yüzde 29'u savunma konusunda, yüzde 37'si de mali konularda Berlin'in liderliğine güveniyor.

'ALMANYA'YA DUYULAN GÜVEN AZALABİLİR'

ECFR'nin analizinde, "Merkel'in yokluğunda, eğer yeni hükümet Merkelizm'in ötesine geçen inandırıcı bir strateji uygulamazsa, Almanya'nın AB'deki liderlik rolü ciddi ölçüde zayıflayacaktır. Eğer çok sayıda Avrupalı Almanya'nın yıldızının sönmekte olduğuna inanırsa, bu durum Berlin'e duydukları güveni azaltabilir. Bu kişilerin Merkel'in Almanya'sına yönelik olumlu yaklaşımları büyük ölçüde, Avrupa'daki zorlu ekonomik koşullara rağmen ülkenin son 20 yıldaki istikrarlı ekonomik büyümesi ve düşük işsizlik oranları ile ilgili görünüyor" denildi.

MİLLİYETÇİLİK ENDİŞESİ DÜŞÜK

Araştırmada, Almanların Merkel sonrasında milliyetçiliğin yükselmesinden endişe etmediği de saptandı. Buna göre, Almanya'da böyle bir risk görenlerin oranı yüzde 19. Diğer ülkelerde ise Almanya'da milliyetçiliğin yükselmesinden endişe duyanların oranı yüzde 27 çıktı.