Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın vekilliklerinin düşürülmesi ardından Anayasa Mahkemesi’ne “milletvekilliğin düşürülmesi işleminin iptali” yönünden yapılan başvuru 25 Haziran’da esastan incelenecek.

AYM, 25 Haziran’da Güven ve Farisoğulları’nın vekilliklerinin düşürülmesine yönelik kesin kararı verecek.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz tarafından Musa Farisoğulları için, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy tarafından da Leyla Güven için 10 Haziran’da AYM’ye başvuruda bulunulmuştu.

BAŞVURUDA 7 MADDEYE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ

HDP’li vekiller milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin; Anayasa'nın 2, 10, 13, 25, 26, 67  ve 83 maddeleri; TBMM İçtüzüğü'nün 138’inci maddesi; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10, 11 ve 18’inci maddeleri ve 1 No’lu Ek Protokol' ün 3’üncü maddesi olmak üzere, ulusal ve uluslararası mevzuata ve TBMM teamüllerine aykırılığı sebebiyle Anayasa'nın 85’inci maddesi uyarınca iptali ve milletvekilliği sıfatının iadesini talep etmişlerdi.

Anayasa Mahkemesi’ne milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik yapılan başvurular 15 gün içerisinde kesin karara bağlanıyor.

Yapılan işlemin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirten CHP’li eski vekil Atilla Kart, şu açıklamalarda bulunmuştu: “Anayasa 83/2, 83/4 ve 85’e göre yapılacak bir başvuruyla ilgili. Çok net ifade ediyorum, Anayasa’da 20 Mayıs 2016’da yapılan düzenleme, 83/2 ile ilgili bir düzenleme. 83/4’ü kapsamıyor. O nedir? Bir milletvekili hakkında dokunulmazlığı kaldırmış olabilirsin ama o milletvekili yeniden seçilmişse dokunulmazlığın kaldırılması prosedürünün yeniden işletilmesi gerekir. Her üç milletvekili için de bu yapılmamış.” (MA)