AYM infaz yasası başvurusunu esastan görüşecekArtı Gerçek

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin İnfaz Kanunu'na dair başvurusunda eksik olmadığını belirterek esastan görüşülmesine karar verdi.


CHP'nin cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesinin şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda kakar çıktı. 

AYM Genel Kurulu, gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı. AYM Başkanı Zühtü Arslan başkanlığındaki toplantı, koronavirüs tedbirleri kapsamında üyelerin video konferansla katılımıyla yapıldı. Başvuruda bir eksiklik tespit etmeyen AYM Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek, karara bağlayacak. Yürürlüğün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlayacak. 

CHP, kanunun tümünün yanı sıra bazı suçlar hariç denetimli serbestlik süresinin bir yıldan üç yıla çıkarılmasına olanak tanıyan 52. maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun değiştirilen geçici 6. maddesinin şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini talep etmişti. (HABER MERKEZİ)

BAĞLANTILI HABERLER