İçişleri Bakanlığı'nın 'Market tedbirleri' genelgesini Meclis gündemine taşıyan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Valilikler tarafından alınan karar ile alkol satışının yasaklanmaya çalışılmasının ve bu konunun kamuoyunda infial yaratmasının ardından diğer ürünlere de yasak getirilmesi ile 'alkollü ürün yasağı' meşrulaştırılmaya mı çalışılmaktadır?" diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanlığı'nın alkol başta olmak üzere temel ihtiyaç olarak nitelendirmediği ürün gruplarının satışını yasaklayan genelgesine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle yazılı bir soru önergesi verdi.

'VAHİM BİR TABLO OLUŞTURMAKTADIR'

"AKP iktidarı, her gün yeni bir genelge ile yaşamı daha da çekilmez kılıyor. Keyfi kararlarla, genelgelerle anayasayı çiğniyorlar. Bu genelge, başta Anayasa madde 13 olmak üzere Anayasanın çoğu maddesine aykırıdır" diyen Başarır, şu hatırlamada bulundu:

"Anayasa madde 13’te de belirtildiği gibi; 'temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.' Kural koyucu, net bir şekilde ifade etmiş; ‘ancak kanunla sınırlanır' demiş ama AKP iktidarı ısrarla normlar hiyerarşisinin en aşağısında yer alan genelge ile temel hak ve özgürlüklerimizi kısıtlamaktadır. Bu, çok yanlış bir uygulamadır. Vatandaşın, hukuku anlaması ve uygulaması açısından vahim bir tablo oluşturmaktadır."

'BU GENELGEYE TURİSTLER DE DAHİL EDİLECEK Mİ?'

Getirilen bu yasakların, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu belirten CHP’li Başarır, şöyle devam etti:

"AKP iktidarı, burada temel ihtiyaçları neye göre belirleyecek? Projesi üzerinde çalışırken şarj aleti arızalanan öğrenciye, online toplantısı, dersi için acil mikrofon, kamera alması gereken çalışana, telefonu bozulan bir vatandaşa  acil ihtiyacı nasıl açıklayacaksınız? Ayrıca, herkes tarafından biliniyor ki yabancı turistler bir önceki genelgede yasaklara tabi değildi ve yasaktan muaf emekçilerimiz çalışırken, yasaktan muaf olmayanlar ise evlerinde hükümetten bir destek görmeden evlerinde otururken acaba bu genelgeye yabancı turistler de dahil edilecek mi? İktidarın bu sorulara yanıt vermesi gereklidir."

BAKAN SOYLU'YA 5 SORU

Başarır, Bakan Soylu'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1- Bakanlığınızın yayınlamış olduğu genelgede yer alan; ‘zorunlu temel ihtiyaçlar’ için hangi kriterler esas alınacaktır? 
2-  Yabancı turistler marketlerden alışveriş yaparken bu yasaklara tabi olacaklar mıdır yoksa yasaklar sadece Türk vatandaşları için mi geçerlidir? 
3-  Bakanlığınız verilerine göre yaklaşık 3 milyon kişi yasaklardan muaf durumda iken, alışverişin sadece ‘zorunlu temel ihtiyaçlar’ ile kısıtlanması; vatandaşlarımızı salgına karşı nasıl koruyacaktır? 
4- Perakende sektörünü yasaklarken; buradan elde edilen gelir ve yaratılan ekonomik değer için herhangi bir ekonomi politikası ya da destek planlanmış mıdır? 
5- Yayınlanan bu genelge ile; bir önceki genelgede yer almamasına rağmen ‘alkollü ürün’ lerin, Valilikler tarafından alınan karar ile yasaklanmaya çalışılmasının ve bu konunun kamuoyunda infial yaratmasının ardından diğer ürünlere de yasak getirilmesi ile ‘alkollü ürün yasağı’ meşrulaştırılmaya mı çalışılmaktadır? (HABER MERKEZİ)