BDDK'dan bankacılık dışı finans için yeni karar: Tasfiye süresi uzayacakArtı Gerçek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankacılık dışı finansal kuruluşlarda tasfiye olunacak alacak süresini uzatma kararı aldı.


ARTI GERÇEK - Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerine karşı kurumlar art arda önlemler açıklıyor.

Bugün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) koronavirüsün ekonomik ve sosyal ilişkiler üzerinde olumsuz etkilerine karşı harekete geçti. TBB aldığı kararla, kredi kanallarının açık tutulmasını, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde müşterilerin kredi taleplerinin karşılanması, yapılandırmaların hızla sonuçlandırılması ve ödemelerde esneklik sağlamasını tavsiye etti. 

TBB'nin ardından bir açıklama da BDDK'dan geldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık dışı finansal kuruluşlarda tasfiye olunacak alacak süresini uzattı.

BDDK'nın konu ile ilgili açıklamasında şöyle denildi:

"Kurul Başkanlığı'nın 18.03.2020 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen, 18.03.2020 tarih ve 24049440-010.03[4/8]-E.5271 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Ülkemiz de dâhil olmak üzere bir çok ülkeye yayılan COVID-19 salgını neticesinde ekonomik ve ticari faaliyetlerde oluşan aksaklıklar nedeniyle Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen 90 gün gecikme süresinin, TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararı ayıran şirketler için de geçerli olmak ve bu Kurul Kararı tarihi itibariyle henüz “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesabında izlenmeyen alacaklar da dahil olmak üzere, 31/12/2020 tarihine kadar 180 gün ve finansal kiralama şirketlerince 240 gün olarak uygulanmasına,

- 90 günlük gecikmeye rağmen “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesabına aktarılmayan alacaklar için şirketlerce kendi risk modellerine göre karşılık ayrılmasına devam olunmasına,

- Bu kararın Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği'ne duyurulmasına karar verilmiştir."

BAĞLANTILI HABERLER