Bilim Kurulu’nun pandeminin başından itibaren verdiği tavsiyeler ve bu tavsiyelere özellikle AKP iktidarının uymamasına yönelik herhangi bir eleştirinin kamuoyuna yansımamış olması yurttaşların sık sık eleştirisine neden oluyor. Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Bilim Kurulu’na yönelik eleştirilere ilişkin konuştu. 

BirGün'den İsmail Arı'ya konuşan Prof. Dr. Yavuz "Pandemiyle dayanışarak mücadele edilir, bu bilimsel bir gerçektir. Ben bu bakış açısıyla pandeminin en başından beri kim benim fikrime ihtiyaç duyduysa katkı sundum ve fikrimi paylaştım” dedi.

Prof. Dr. Yavuz bilimsel birikimini tüm kurumlarla paylaştığını kaydederek, Bakanlığın, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), uzmanlık derneklerinin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) vs. istediği her desteği verdim, bilgi ve birikimimi sundum.

Herkesle dayanışmaya çalıştım. Bu durumu bir kurtuluş savaşı gibi düşünmeliyiz, topyekûn mücadele etmeliyiz, birbirimize saldırmanın, suçlamanın salgını kontrol etmede hiçbir faydası olmadığı gibi, çok zararı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.