Üniversite hastanelerine ilişkin faaliyet raporları, kurumların ekonomik açıdan yaşadığı sıkıntıları gözler önüne serdi. Üniversite hastanelerinin faaliyet raporlarında, giderlerin bir önceki yıla göre iki kat arttığı, Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki (SUT) fiyatlarda yapılan artışların ise çok yetersiz olduğu vurgulandı.

Mali zorluk içindeki kurumlardan biri İzmir’deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi oldu. Hastanenin “2021 Faaliyet Raporu”nda yılsonu yapılan zamların olumsuz etkilerine dikkat çekilerek şu tespitlere yer verildi: “Elektrik, doğal gaz vb. temel giderlerde yıllar içinde birim fiyatlarda ve hastanenin gereksinimlerinde gözlenen artış nedeniyle maliyetler yükselmektedir. Söz konusu giderlerde birim fiyatlardaki artış oranları 2021 yılı sonu itibarıyla bir önceki yıla göre iki kattan fazla gerçekleşirken, Sağlık Uygulama Tebliği fiyatlarında yapılan artışlar ise çok yetersiz kalmıştır. Sonuçta toplam giderler, hastanenin gelirine oranla daha hızlı artmaktadır.”

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre raporun “öneri ve tedbirler” bölümünde de “Üniversite hastanesi bütçesine merkezi bütçeden daha fazla pay ayrılması” çağrısı yapıldı.

‘ARTAN MALİYETLER ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİ MALİ AÇIDAN ZORLUYOR’

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin faaliyet raporunda da bütçenin durumu anlatıldı.

“Günümüzde artan maliyetler ve SGK uygulamalarının standartlara dayalı olamaması gibi pek çok olası neden üniversite hastanelerinde mali açıdan sıkıntıya neden olmaktadır” denilen raporda şu öneriler yer aldı: “Öğrenci maliyetleri de dikkate alınarak elektrik, su, yakıt gibi harcamalar, yemek ve diğer hizmet alımları ve temizlik, personel, güvenlik giderlerine yapılan ödemelerin belirli oranda özel bütçeden karşılanması, döner sermaye üzerindeki ağır yükün hafiflemesine katkıda bulunacaktır.”