AKP’li Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyım rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar 100'üncü gününde. Akademisyenler, hafta içi her gün olduğu gibi bir kez daha Rektörlük binasına sırtlarını dönerek eylemlerini sürdürdü. 

Akademisyenler adına yapılan açıklamada, amaçlarının sadece yukarıdan atanan bir rektörü reddetmek olmadığı belirtilerek, kurumsal olarak özerk, şeffaf ve hesap verebilir kamu araştırma üniversitesinin tepeden yapılacak atamalardan zarar göreceğine işaret etmek olduğu vurgulandı. 

'İLKELER İHLAL EDİLİYOR'

Üniversite senatolarının 2012’de oybirliğiyle kabul ettiği ve böylece resmi bir belge haline gelen ilkeler metninin kayyım atamalarıyla çiğnendiği ifade edilen açıklamada, “Ne var ki, atanmış rektör ve yardımcıları 149 gündür bu ilkeleri ihlal ediyorlar. İçi boş ve dayanaksız gerekçelerle üniversitemizin çoğulcu, katılımcı, eşitlikçi ve müzakereci bir kamusallığı ilke edinen işleyişine despotik ve antidemokratik müdahale ve yetki gasplarıyla zarar veriyorlar. Ne yazık ki, her gün yeni hasarlarla karşılaşıyor, bunları kayda geçiriyor ve bunlara karşı doğru olanı savunmaya devam ediyoruz. Bizim olanı, kamusal olanı, toplumun olanı savunurken gücümüzü Boğaziçi’nin 158 yıllık kesintisiz geleneğinden ve bunun son 50 yılını belirleyen kamu üniversitesi pratiğinden alıyoruz. Buraya öğrenci, hoca, çalışan, mezun ve Türkiye toplumuna ait birer birey olarak geldiğimizde yüzümüzü hamasete, kof ve gerçekdışı vaat ve tehditlere değil, bu kurumun her hücresine işlemiş olan kapsayıcı, kucaklayıcı ve zenginleştirici bir kurumsal bellek ve bilince dönüyoruz. Bunu yaparken yuvamıza verilen zarar ve hasarı tamir etmeye girişeceğimiz müşterek gelecekten güç alıyoruz” denildi.

DİRENİŞTE KARARLILIK

Gerekirse bin gün boyunca da eylemlerin sürdürüleceğinin belirtildiği açıklamada devamla şunlar kaydedildi: “Üniversitemizde tüm birim, fakülte ve enstitülerin müdür ve koordinatörleri seçimle göreve gelmelidir. Şeffaf ve demokratik yollardan belirlediğimiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü müdürlerimiz bir an önce görevlerine atanmalıdır. Yüzüncü nöbetimizi bitirirken her zamanki talebimizi de unutmayalım: Bir kez daha, yüzüncü defa, atanmış Melih Bulu, Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez’in, bir gecede kurulan Hukuk Fakültesi’ne atanmış Selami Kuran ve görevlendirilmiş Muzaffer Eroğlu’nun istifasını talep ediyoruz.”