EKONOMİ - Merkezi yönetim nisan ayı bütçe dengesi rakamları açıklandı. Büyümeyi destekleyici karar ve teşviklerin etkisiyle önceki yıl fazla veren bütçenin açığa döndüğü görülüyor. Buna göre martta 19,5 milyar TL açık veren bütçe nisanda 3 milyar TL açık verdi. Nisanda bütçe gelirleri yüzde 6,7 artışla 53 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 26,7 artışla 52,8 milyar TL oldu. Faiz dışı fazla ise 267 milyon TL kaydedildi.

İLK DÖRT AY 17,9 MİLYAR TL AÇIK

Böylece yılbaşından bu yana açık 17,9 milyar TL'ye ulaştı. Ertelenen sosyal güvenlik primlerinin geçici etkisi dikkate alındığında ise ilk dört ayda bütçe açığı 11,9 milyar TL'de. Faiz dışı fazla ise 4,2 milyar TL oldu. 2016'nın ilk dört ayındaki rakamlar, 5,4 milyar TL bütçe fazlası ve 4,2 milyar TL faiz dışı fazla şeklindeydi.

AĞBAL: BÜYÜMEYİ DESTEKLEYİCİ KARAR VE TEŞVİKLERİN ETKİSİ

"Ekonomik büyümeyi destekleyici kararların ve teşvik unsurlarının etkisiyle bütçe açığı yılın ilk dört ayında geçen yıla göre daha yüksek olmuştur" diyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, sonuçlar üzerine yaptığı değerlendirmede şu noktalara dikkat çekti: "Ekonomide ortaya çıkan canlanma ve geçici uygulamaların sonra ermesi ile birlikte bütçe açığındaki artış trendi daha ılımlı bir seviyeyeye doğru gelişme gösterecektir. Diğer taraftan, nisan ayında vergi gelirleri yüzde 14,3 artış göstermiştir. Bu oran, vergi gelirlerinde 2017 yılının tamamı için öngördüğümüz yüzde 11,4'lük artış oranının üzerindedir. Vergi türleri itibarıyla artış oranlarına bakıldığında, bu artışlar üretim, tüketim ve ekonomik aktivitelerde canlanmayı işaret etmektedir. Önümüzdeki aylarda ekonomik canlanmada devam edecek olumlu gelişmelerle birlikte, vergi gelirlerindeki artış trendi sürecektir. 2017 yılı bütçesinde bir taraftan ekonomik büyümeyi destekleyen politikalar sürdürülürken diğer taraftan bütçe açığının sürüdürülebilir seviyelerde kalması noktasında gerekli kararlılık devam edecektir."