Çiftçilerin yüzde 65'i endişeliArtı Gerçek

Otel ve restoranların kapalı olması ve ihracat kısıtlaması nedeniyle çiftçiler fiyatların düşeceği ve alıcı bulmakta sorun yaşayacağını düşünüyor.


'Pandemi Önlemlerinin Çiftçiye Etkisi 2020' başlıklı araştırma salgının çiftçiler üzerindeki etkisini ölçmek için yapıldı.

Mayıs ayında yapılan araştırma 52 şehirde, 1019 üreticili ile kotalı örneklem ve bilgisayar destekli görüşme yöntemiyle yapıldı. Donar isimli bir firma tarafından yapılan araştırmaya göre çiftçilerin yüzde 65'i hasat ve satışa yönelik endişe yaşıyor.

Salgın dönemi davranışlarına yönelik araştırmada çiftçilerin bu dönem içimn ekim kararlarından vazgeçmediği görüldü. Fakat çiftçiler satın alma işlemlerinde firmalara ve mühendislere ulaşımda sorun yaşıyor. Çiftçilerin yaşadığı sorun ve endişler ise tarım işçisi bulunamaması, alıcı bulamamak ve restoran ve otel gibi işletmelerin kapalı olmasındandan ve ihracatın kısıtlı ürünler dolayısı ile satış yapamamak.

TARIM İŞÇİSİ BULMAKTA ZORLANIYORLAR

Ankete göre çiftçilerin yüzde 96'sı ekim kararından vazgeçmedi.

Çiftçiler, salgın tedbirlerinin etkilerine yönelik yüzde 55'lik kısım, etkilemediği cevabı verirken; yüzde 45'i ise olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 26'sı mevsimlik işçi bulmakta zorlandığını, yüzde 15'i girdi fiyatlarının yükseldiğini, yüzde 9'u  zirai ilaç, gübre, tohum ve diğer girdi alımlarında zorluk yaşadığını, yüzde 5’i tarım aletlerinin bakımını yapamadığını dile getirirken, yüzde 2’si ise tarlasına gitmekte sorun yaşadığını ifade etti.

Hasat ve satışa yönelik ise çiftçilerin büyük çoğunluğu endişeli, yüzde 65'lik kesim alıcı ve fiyat kaygısı taşıyor. Ankete göre çiftçilerin yüzde 35'i alıcı bulmakta zorlanacağını düşünüyor. Yüzde 28'i ise fiyatların düşeceğini düşünüyor. Seyahat engeli ve genel olarak salgın nedeniyle mevsimlik tarım işçisi bulamayacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 14. Yüzde 7'lik bir kesim ise ihracat sıkıntısı nedeniyle iç pazara satış yapmaktan endişeli.

İTHALAT VE EV DIŞI TÜKETİME YÖNELİK ÜRÜNLERDE ENDİŞE FARKLI

Bazı ürünlerde ise endişe boyutu değişiyor. Ev dışı tüketim ve ihracata yönelik mahsüle ilişkin kaygılar farklılaşıyor.

Limon üreticisi yarısı fiyatların düşeceğini, yüzde 33'ü ise alıcı bulmakta zorlanacağını düşünüyor. Patetes üreticisinin yüzde 45'i fiyatın düşeceğini, yüzde 50'si ise alıcı bulmakta zorlanacağını düşünüyor.

Zeytin ve elmada ise alıcı bulmakta zorlanacağını ve fiyatların düşeceğini düşünen çiftçilerin toplam oranı sırasıyla yüzde 72 ve yüzde 58 düzeyinde.(Blomberg HT)

BAĞLANTILI HABERLER