Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanına silah taşıyabilecek bazı kamu görevlilerinin belirlenmesi konusunda yetki veren yasa değişikliğinin iptal istemini, arasında AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın da yer aldığı 5 üyenin karşı oyuna rağmen reddetti.

CHP, 2019’da yapılan değişiklikle cumhurbaşkanına, silah taşıyabilecek kişilerin belirlenmesi konusunda ucu açık, kullanım esasları öngörülmeyen bir yetki tanındığını bunun da anayasaya aykırı olduğunu savunarak iptali istemiyle AYM’ye başvurdu.

'HUKUKİ BELİRLİLİK İLKESİ İLE BAĞDAŞMIYOR'

Başvuruyu inceleyen AYM, söz konusu yasa değişikliklerinin anayasaya aykırı olmadıklarına oyçokluğu ile karar verdi. AYM Başkanı Arslan’ın da arasında olduğu 5 üye, karara muhalif kaldı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Arslan, karşı oy gerekçesinde, “cumhurbaşkanının hangi ilke ve esaslara göre silah ruhsatı verilecek olanları belirleyeceği ya da konuya ilişkin yönetmelik çıkaracağı hususlarının belirli olmadığını” vurguladı. Bu durumun, “hukuki belirlilik ilkesi” ile bağdaşmadığına işaret eden Arslan, ayrıca “güvence altına alınan yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine de aykırılık bulunduğunu” kaydetti.