Birleşmiş Milletler (BM), 5 Aralık'ı Dünya Toprak Günü ilan etmişti. Derelerin Kardeşliği Platformu, BM'nin toprağa en çok zarar veren sermaye gruplarını eleştirmediğine dikkaet çekti. 

"Dünyamızın her köşesinde sürdürülen bu hayasızca saldırılar, çevresel (ekolojik) dengeyi bozarak, yüzlerce endemik türü yok ederken; bugüne kadar Dünyamız topraklarının yüzde 33’ünün, 24 milyar ton toprağın erozyona uğramasına neden oldu... Olmaya da devam ediyor" denilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Toprak…
Canlı ve cansızın anası, yuvası…
Suyun ve havanın, yaşamın paydaşı!
Vatan ve yurt, uğruna can feda edilen evren parçası!
Dünyamız, her geçen gün daha da derinleşen iklim krizi ve gıda israfıyla, kuraklığa ve çoraklığa hızla yaklaşıyor… 

Ülkemizin hemen her köşesindeki, yaban ve doğal yaşam alanlarında, dağlarında, vadilerinde, sahilleri ve ovalarında, tarım alanları ve ormanlarında sürdürülen, doğaya ve ekosisteme, fauna ve floraya, geri dönüşümü olmayan zararlar veren kıyım projeleri, toprağın yaşamla arasındaki bağı koparıyor…

Daha fazla kâr, daha çok tüketim hırsıyla doğal yaşam alanlarına saldıran küresel sermaye; topraklarımızı, hayat verdiği ekosistemden ayırıp, çöle dönüştürüyor.

Dünyamızın her köşesinde sürdürülen bu hayasızca saldırılar, çevresel (ekolojik) dengeyi bozarak, yüzlerce endemik türü yok ederken; bugüne kadar Dünyamız topraklarının yüzde 33’ünün, 24 milyar ton toprağın erozyona uğramasına neden oldu... Olmaya da devam ediyor!

Yangınlarla, maden aramaları, yol açma/yapma, santraller ve türlü rant projeleriyle hızla sürdürülen ormansızlaştırma, suya sahip olma ve tarımsal üretimin yok edilmesi çabalarıyla her 5 saniyede, 1 futbol sahası büyüklüğünde toprak alanı erozyonla yok oluyor!

Bugün, 5 Aralık gününü, Dünya Toprak Günü olarak ilan eden BM, bu yılın ana temasını, ‘Toprağı Canlı Tut, Toprak Biyoçeşitliliğini Koru’ olarak belirlemiş ama küresel sermaye guruplarına, ‘Saldırılarını durdur’ diyememiş!

Biz diyoruz!
Derelerine, vadilerine, yaylalarına, suyuna, havasına, toprağına sahip çıkanlar olarak sesleniyoruz…
Yeter artık, topraklarımızı, doğal yaşam alanlarımızı terk rahat bırakın! Gelecek nesiller olmayacakmış gibi doğal varlıklarımızı tüketmeyin…
Vadilerimizi, yaylalarımızı, doğal yaşam alanlarımızı terk edin!Köylüler, kentliler, yaylacılar, çiftçiler, emekçiler, emekliler, yaşlılar, gençler, çocuklar…
Toprağınıza sahip çıkın!"