AKP tarafından TBMM’ye dün sunulan ekonomiye ilişkin torba kanun tasarısına göre, 1 Mart itibarıyla bilançosunda yer alan dövizi TL’ye çeviren ve en az üç ay vadeli mevduat yapan kurumlara değerleme, faiz ve diğer kazançlardan kaynaklanan tutarları kurumlar vergisinden istisna etme hakkı getiriliyor.

Bankacılık Kanunu ile bazı kanunlarda ve 655 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi toplam 20 maddeden oluşuyor.

VERGİ İSTİSNASI GELİYOR

Reuters'ta yer alan habere göre, teklif ile kurumların 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar mevcut destekler kapsamında TL’ye çevirmeleri ve TL’yi en az üç ay vadeli mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan gelirler, vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ve diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Tasarı ile ayrıca Cumhurbaşkanı’na 31 Mart tarihini 30 Haziran veya 30 Eylül’e uzatmaya yetkili de olacak.

TMSF İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

TMSF, Fon Kurulu başkan yardımcılarının sayısı ikiden üçe çıkarılmasını da öngören tasarı, Türkiye Varlık Fonu’nun bedelini ödeyerek satın aldığı şirketlerin, kamu sermayeli şirketlere uygulanan mevzuat ve kısıtlamalara tabi olmayacağı öngörüyor.

Tasarı ile tasfiyesi TMSF eliyle yürütülen bankalarda tüm kanuni yükümlülüklerin ifasından sonra tasfiye bakiyesi kalması halinde bu tutarın hissedarlara dağıtımında da değişiklikler getiriliyor.

Teklifle ayrıca TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlere ve devletin güvenliğine karşı ve terörizmin finansmanı suçu halinde uygulanacak esaslarda da değişikliklere gidiliyor.