Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ile yaptıkları sözleşmede olmamasına rağmen dağıtım şirketleri, baz istasyonu ve tesisleri reklam için kullanıp gelirin tamamını kasasına aktarmış.

Dağıtım şirketlerinin reklam vurgununu Sayıştay tespit etti. Buna göre özel dağıtım şirketleri reklam geliri olarak 103 milyon TL elde edip, TEDAŞ'a tek kuruş vermedi.

Şirketler 2014- 2018 yılları boyunca, TEDAŞ sözleşmesine uymayarak işletme tesisleri ve baz istasyonlarından gelir elde etti. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, TEDAŞ 2018 yılı denetim raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. Sayıştay şirketler ile TEDAŞ arasında yapılan anlaşmanın sadece elektirk dağıtım faaliyeti çerçevesini içerdiğini vurguladı.Raporda, işletme hakkı devir sözleşmesiyle devredilen elektrik dağıtım tesislerinin, dağıtım şirketleri tarafından sözleşmede olmadığı halde reklam ve kira geliri elde etmek amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Buna karşın mülk sahibi, TEDAŞ’a bu gelirden herhangi bir bedel ödenmedi.

Reklam geliri hakkında ise TEDAŞ ve şirketler arasında mücadele de yaşanmış. TEDAŞ gelirin yüzde 50'sinin kendisine, yüzde 25’inin dağıtım şirketine, yüzde 25’inin ise tüketiciye aktarılmasını talep etti. Konuyu değerlendiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), reklam ve kira gelirlerinin yüzde 75’ini dağıtım şirketlerine, yüzde 25’ini tüketiciye bıraktı, mülk sahibi TEDAŞ’a herhangi bir gelir verilmedi.

Sayıştay raprunda “Dağıtım şirketi, dağıtım faaliyeti dışında bir faaliyetle iştigal edemez” denildi. Dağıtım faaliyeti kapsamına girmeyen reklam ve kira gelirlerinin paylaşımı için TEDAŞ ile dağıtım şirketlerinin anlaşmasını ve bu anlaşmayı sözleşmeye yansıtmalarını isteyen Sayıştay, EPDK kararında değişiklik yapması hususunda da girişimlerde bulunulmasını önerdi.