ARTI GERÇEK - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kuruluşuyla ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) müdahale yönündeki eleştirilere cevaben bir açıklamada bulundu. Elvan, komitenin kuruluşuyla hiçbir şekilde Merkez Bankası'na müdahalenin söz konusu olmadığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kuruluşuyla Merkez Bankası'na hiçbir şekilde müdahalenin söz konusu olmadığını belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan Elvan, "Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası’nındır. Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kuruluşuyla ilgili şu eleştiriler gelmişti:

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, "Merkez Bankası'nın faiz aracını kısıtlayıp dolarizasyonu teşvik et, zorla rezervini sat, fiyat istikrarında samimi çaba gösteren Başkanını kov, kadrosunu dağıt, kurumsal kapasitesini erit, itibarını sıfırla, sonra da Fiyat İstikrarı Komitesi kurup enflasyon sorununu çözmeye çalış" dedi.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, "70'lerin ikinci yarısında kurulan benzer bir komite bugün eskiyi tanımlamak için anlatılan kuyruklara, karaborsaya yol açmıştı. Ekonomi, ekonomi dışı önlemlerle yönetilemez" eleştirisinde bulundu.

Ekonomist Uğur Gürses, "Kanunla belirlenen işi fiyat istikrarı olan Merkez Bankası’nı çalıştırmıyorsunuz, sonra bakanları listelediğiniz bir genelgeyle Fiyat İstikrarı Komitesi kuruyorsunuz. Enflasyonla mücadeleyi “Alt komisyona” havale etmek…" açıklaması yaptı.

CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİYLE FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ KURULDU

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen kararname ile komitenin yapısı ve faaliyetleri ile bu kapsamda gerçekleştirilecek iş ve işlemler sıralandı.

Kararnamede, fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kurulduğu belirtildi.

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'ndan oluştuğu belirtilen kararnamede, komitenin gerekli görmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebileceği bildirildi.

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin görev ve yetkileri şöyle sıralandı:

"Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek. Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak. Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak."

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin sekretarya hizmetleri de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülecek ve görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahip olacak.

Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen bilgi ve belgeyi Fiyat İstikrarı Komitesi'nin belirleyeceği şekil ve süre içerisinde vermekle yükümlü bulunacak.