GÜNCEL - Dünyada her yıl tütün ve tütün ürünlerine bağlı 7 milyon ölüm vakasının meydana geldiği belirtildi. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle Türk Toraks Derneği, Tütün Kontrolü Çalışma Grubu tarafından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, tütün kontrolü alanında acil ve kararlılıkla uygulanacak önlemler alınmadığı takdirde 2030 yılına dek bu rakamın 8 milyonu bulacağı belirtiliyor.

SİGARADAN DOLAYI DA EN FAZL YOKSULLAR ÖLÜYOR

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu adına açıklama yapan, Çalışma Grubu Başkanı Dr. F. Çağla Uyanusta Küçük, sürdürebilir bir yaşam için sağlıklı bireylerin yetişmesi gerektiğini söyledi. Küçük, "Türkiye Küresel Gençlik Tütün Araştırması 2012 sonuçları sigara içen gençlerde sıklığın arttığını göstermektedir. Oranlar, kızlarda yüzde 8,3, erkeklerde yüzde 12,1'dir. Herhangi bir tütün ürünü kullanıyor olma sıklığı ise 13-15 yaş kızlarda yüzde 12,8 ve erkeklerde ise yüzde 20,3'tür. Ayrıca 2003-2012 yılları arasında genç kızlarda herhangi bir tütün ürünü kullanma oranının yüzde 37 ve bir yıl içerisinde herhangi bir tütün ürünü kullanmayı düşünenlerin oranının ise yüzde 111 oranında arttığı saptanmıştır. Araştırmalar, sigara bağımlılığının ve sigaraya bağlı ölümlerin gelir, sosyo-ekonomik ve eğitim düzeyinin düşük olduğu koşullarda ve işsizlik oranlarının yüksek olduğu yerlerde daha fazla olduğunu göstermektedir" dedi. 

31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle hazırlanan veriler ürkütücü boyutta. Dünya Sağlık Örgütünün ilan ettiği Dünya Sigarı Bırakma Günü bu yıl “gelişmeye tehdit” temasıyla çeşitli etkinliklerle gündemde tutuluyor. 

BBC’nin Dünya Sağlık Örgütü, Amerika Kanser Topluluğu ve Dünya Akciğer Vakfı raporlarından yararlanılarak hazırladığı verilere göre, Türkiye’de hayatını kaybeden erkeklerin yüzde 31’i, kadınların yüzde 12’si tütünden kaynaklı hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor. Bu oran yılda 83 bin 100 kişinin tütünden kaynaklı hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmesine denk düşüyor. 

Türkiye’de 252 bin çocuk ve 14,5 milyon yetişkin tütün kullanıyor. Türkiye bu verilerle tütünden kaynaklı hayatını kaybeden insanlar sıralamasında Kuzey Kore’den sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor. 

2010’DAN SONRA SİGARA KULLANIMI ARTTI

TÜİK'in 2014 verilerine göre ise, Türkiye'de 15 yaş üzeri nüfusunun yüzde 27,3'ü her gün tütün ürünü kullanıyor. 2 yılda bir güncellenen verilere göre 2010'da bu oran yüzde 25,4'tü. Erkeklerde her gün sigara içenler yüzde 41,8 olurken kadınların ise yüzde 13,1'i sigara içiyor. 25-34 yaş arası erkekler yüzde 51,2 ile en fazla tütün ürünü içen yaş grubunu oluşturuyorlar. Kadınlarda ise yüzde 19,7 ile en fazla 35-44 yaş aralığı tütün içiyor.

GELİRİN YÜZDE 7,5’İ SİGARAYA

Türkiye'de 2012 yılında günde 10 adet sigara içen bir kişi, aylık hane gelirinin yüzde 5'i ile 7,5'i arasında bir oranı sigaraya ayırmak zorunda kalıyordu. Bir yılda tüketilen sigara miktarı 2014'te kişi başına bin 500 ile 2 bin 500 arasında değişiyordu. Bu da günde kişi başı 4-7 arası sigaraya denk düşüyor.

TÜTÜN ÜRETİMİ AZALDI

Tütün Atlası'na göre, nargileden alınan her bir nefeste, bir sigaradan alınana yakın miktarda, yaklaşık 500 ml duman alınıyor.
Türkiye'de tütün ekimi için kullanılan alan ise 2001-2011 yılları arasında yüzde 50'den fazla azaldı.

6 SİGARA ŞİRKETİNİN YILLIK KARI, TÜRKİYE’NİN YARISINA DENK 

Dünyanın en büyük 6 tütün şirketi, Türkiye'nin en değerli 500 şirketinin toplamından 3,4 kat daha fazla kâr ediyor. 2013 yılında dünyadaki en büyük 6 tütün şirketinin yıllık kârı 44 milyar dolardan fazlaydı. Bu da, Coca Cola, Walt Disney, FedEx, AT&T, Google, McDonalds, Starbucks ve General Mills'in dünya genelindeki yıllık kârlarının toplamına denk. Karşılaştırma yapmak için aynı yıl Türkiye'nin en değerli 500 şirketinin net kârı 27,3 milyar liraydı.

Aynı şirketlerin 2013'teki cirosu olan 342 milyar dolar ise Türkiye'nin o yılki gayrı safi milli hasılasının yüzde 42'sini oluşturuyordu.