Faruk Bildirici, RTÜK Başkanı’nın RTÜK’teki görevlerinden çekilmesi için dilekçe verdiArtı Gerçek

Ebubekir Şahin, hem Basın İlan Kurumu hem de TÜRKSAT yönetim kurulunda görevli. RTÜK üyesi Faruk Bildirici’ye göre, bu durum sıradan bir çifte maaş vakası değil, hem etik hem de yasa ihlali.


ARTI GERÇEK- RTÜK üyesi Faruk Bildirici, aynı zamanda Basın İlan Kurumu ve TÜRKSAT yönetiminde bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in, “RTÜK’teki görevlerinden çekilmiş sayılması” için TBMM ve RTÜK Başkanlığın'a dilekçe verdi.

Bildirici, dilekçesinde, Şahin’in RTÜK Kanunu’nun 38. Maddesi ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 16. Maddesini ihlal ettiğini ve görevinin düştüğünü belirtti.

Bugüne değin hiçbir RTÜK Başkanı’nın başka bir yerde görev almadığını vurgulayan Bildirici, RTÜK yasasının 38. Maddesine göre, başkan dahil tüm Üst Kurul üyelerinin resmi veya özel nitelikte hiçbir görev alamayacağını, maddi menfaat sağlayamayacağını ifade etti. Bildirici, 375 sayılı KHK’ya göre de “düzenleyici ve denetleyici kurumların başkan ve üyelerinin kurumun görev alanıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında görev alamayacaklarını” hatırlattı. Bildirici, “Oysa Basın İlan Kurumu ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi, RTÜK’ün görev alanıyla ilgili alanlarda faaliyet göstermektedir” dedi.

Basın İlan Kurumu’nun “resmi ilanlar ile kamu kurum kuruluşlarına ait reklamların, gazete ve dergilerde yayınlanmasına aracılık etmek” ve “yazılı basını Basın Ahlak Esasları kapsamında denetlemek” ile görevli olduğunu söyleyen Bildirici, “Kurum’un görev alanındaki basılı yayın organlarının çoğu medya gruplarına bağlıdır ve bu grupların RTÜK’ün görev alanına giren internet ortamındaki yayınları ya da radyo ve televizyonları bulunmaktadır. Dolayısıyla RTÜK ve Basın İlan Kurumu’nun görev alanları kesişmektedir” diye konuştu.

ŞAHİN’İN ADI HÜKÜMET GRUBUNDA YER ALIYOR

Ebubekir Şahin’in TÜRKSAT ve Basın İlan Kurumu (BİK) üyeliklerine getirilmesiyle, yasaların ihlal edildiğini, RTÜK’ün tarafsızlığına gölge düşürüldüğünü, aynı zamanda etik ihlalinde bulunulduğunu ifade eden Bildirici, BİK’in 30. Dönem ilk toplantısını 9 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da yaptığını, bu toplantıyla ilgili olarak Basın İlan Kurumu’nun web sayfasında yer alan haberde Genel Kurul üyelerinin “A-Basın Grubu”, “B-Hükümet Grubu” ve “C-Tarafsızlar grubu” olarak sıralandığını, Ebubekir Şahin’in adının da “Hükümet Grubu” içerisinde yer aldığını kaydetti.

RTÜK Kanunu’nun 34. Maddesinde kurumun idarî ve malî özerkliğe sahip, tarafsız bir kamu tüzel kişiliği olarak tanımlandığını hatırlatan Bildirici, “Tarafsız olması gereken RTÜK’ün başkanı başka bir kuruluşta Hükümeti temsil ederek tarafsız kalamayacağı gibi RTÜK’ün tarafsızlığına da zarar vermektedir” dedi.

ŞAHİN, TALEBİ TUTANAKLARA GEÇİRMEDİ

Üst Kurul’un 10 Eylül 2019 tarihli toplantısında konuyu dile getirdiğini anlatan Bildirici, Ebubekir Şahin’in bu kuruluşlarda görevli olduğunu kabul etmekle birlikte, görevden çekilmeyi reddettiğini, talebi de tutanaklara geçirmediğini söyledi.

Bildirici, Şahin’in BİK ve TÜRKSAT’ta görev almasının Türkiye Cumhuriyeti Kamu Görevlileri Etik İlkeleri’ne de aykırı olduğunu belirterek, “Zira adı geçen bu iki kuruluş da RTÜK ile aynı alanda faaliyet göstermektedir; bu da çıkar çatışması doğmasına neden olmaktadır. RTÜK’te yaşanan sıradan bir çifte maaş vakası değil. Şahin’in Basın İlan Kurumu ve TÜRKSAT yönetiminde bulunması hem etik hem de yasa ihlalidir” diye konuştu.

BAĞLANTILI HABERLER