Altı muhalefet partisinin üzerinde uzlaşmaya vardığı "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışması, bu partilerin genel başkanlarına sunuldu.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi temsilcilerinden oluşan heyet, yasama, yürütme ve yargı temel ayaklarından oluşan "parlamenter sistem" çalışmasını geçen hafta tamamladı.

Çalışma sonucu oluşturulan ortak metin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a sunuldu.

Metin, ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na da sunulacak.

Çalışma, partilerin ilgili kurullarında görüşüldükten sonra 6 siyasi partinin genel başkanı ocak ayında bir araya gelerek, metni müzakere edecek ve sonrasında onaylanan metni kamuoyu ile paylaşacak.

Partiler, üzerinde anlaştıkları ortak metni seçim vaadi olarak sunacaklar. Millet İttifakı üyesi partiler de iktidara gelmeleri durumunda, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi vadedecekler.

Bu arada heyet, bugün video konferans yöntemiyle teknik bir toplantı yaparak, metni sadece imla yönünden ele alacak.

ÇALIŞMADA NELER VAR?

Heyet, yasama, yürütme ve yargı temel ayaklarından oluşan çalışma kapsamında görüştüğü 58 başlıkta uzlaştı.

Heyet, ayrıca "Demokratik Sistemin Temel Esasları" ana başlığındaki temel hak ve hürriyetler, ifade toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, basın özgürlüğü, RTÜK'ün yapısı, çevre hakları, kamu yönetiminde esas alınacak ilkeler, kamuya alım süreçlerinde liyakat ve mülakat, yolsuzlukla mücadele ve Siyasi Etik Kanunu gibi konularda da mutabakata vardı. 

Heyetlerin ortak çalışmasında Cumhurbaşkanının nasıl seçileceğine ilişkin ise bir karar alınmadı. Bu konu parti liderlerine bırakıldı.