Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Covid-19' karşı geliştirilen aşılarda patentlerin kaldırılması için çağrıda bulundu. Çocuk felci aşısını bulan Dr. J. E. Salk'ın "Aşı da tıpkı güneş gibi insanlığa ait ortak bir değerdir. Güneşi patentleyebilir misiniz?" sözünü paylaşan Müftüoğlu "Bu aşıyı bularak muazzam bir başarıya imza atan ve insanlığa hediye eden biliminsanlarının tümünün ve aşının üretimine katkıda bulunan ilaç firmalarının insanlığın bu ortak çağrısına kulak vermesi şarttır. Dr. Salk ve Dr. Sabin’in 50-60 yıl önce yaptıkları fedakârlığı bugün onlar da yapabilirler." diye yazdı.

Müftüoğlu'nun Hürriyet'te yayımlanan bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

Ve bu salgını sonlandırmanın tek çaresi var: Zengin, yoksul ayırt etmeden yeryüzündeki her ülkeye, her insana elimizdeki mevcut aşıları ulaştırabilmek! Kısacası pandemiyi sonlandıracak tek çarenin aşılar olduğu kesin. Unutmayalım ki pandemi “küresel bir sorun”dur. Böyle bir sorun ile “ülkesel çözümler”le mücadele etmek mümkün değildir. Ve bilelim ki hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz asla güvende olmayacağız. Peki, aşıyı herkese ulaştırma imkânımız var mı? İşte tam da bu noktada, sürece “ekonomik nedenler” ve ardından da “patent hikâyesi” kendiliğinden dahil oluyor. Ekonomik imkânı olan ülkeler parayı bastırıp halkını aşılarken bu olanağı bulamayan ülkelerde halk sokaklarda can veriyor. Hindistan’da olup bitenleri hatırlarsak ifade etmek istediğim şey daha kolay anlaşılacaktır. Özetle “patent meselesi” önemli bir meseledir. Bu meseleyi tarihin en etkileyici cevaplarından birini, çocuk felci aşısını bulan Dr. J. E. Salk vermiştir: “AŞI DA TIPKI GÜNEŞ GİBİ İNSANLIĞA AİT ORTAK BİR DEĞERDİR. GÜNEŞİ PATENTLEYEBİLİR MİSİNİZ?” Ayrıntılar için buyurun...

11- COVID-19 AŞILARINDA DA PATENT KALDIRILMALI

İnsanlık tarihinin karşılaştığı en büyük tehditlerden biri ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu tehditten insanlığı kurtarabilmemizin tek ve kalıcı yolu kullanıma sunulan ve sunulacak aşıların tümünün ücretsiz olarak herkese ulaştırılmasıdır. Bu hedefi yakalamanın yolu ise “patentsiz aşı” yaklaşımından geçiyor. Bu aşıyı bularak muazzam bir başarıya imza atan ve insanlığa hediye eden biliminsanlarının tümünün ve aşının üretimine katkıda bulunan ilaç firmalarının insanlığın bu ortak çağrısına kulak vermesi şarttır. Dr. Salk ve Dr. Sabin’in 50-60 yıl önce yaptıkları fedakârlığı bugün onlar da yapabilirler.