ARTI GERÇEK- YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan Torba Kanun ile yeniden düzenlenen güvenlik soruşturmasını, “KHK’lılık durumunun kalıcı hale getirilmesi” olarak yorumladı. Ancak Eminağaoğlu’na göre, güvenlik soruşturmaları KHK’lılıktan daha ağır sonuçlar ortaya çıkaracak.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının ardından AKP iktidarının yeniden düzenlediği maddeyi Artı Gerçek’e değerlendiren Eminağaoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin devlet memurluğuna alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması getirilmesi konusundaki kuralı, içeriğinin belirsizliğini gerekçe göstererek iptal ettiğini ve iptal kararının yürürlüğü için bir süre vermediğini hatırlattı.

‘AYM KARARI EKSİK, KURAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE ÇATIŞIYOR’

Şu an için yürürlükte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını öngören bir düzenleme bulunmadığını belirten Eminağaoğlu, “Gönül isterdi ki AYM'nin iptal kararında bu kuralın belirsizliği nedeniyle yanında, böyle bir kuralın bir hukuk devletinde temel hak ve özgürlüklerle çatıştığı için söz konusu olamayacağı gerekçesine de dayanılsın. Ancak bir hukuk devleti, hukukun üstünlüğünü esas alacağına, faşizm kalıcı olmak bir yana söz konusu bile olamayacağına, hiçbir organ bu amaca alet edilemeyeceğine göre, kuşkusuz gerekçedeki eksikliği farklı yorumlamamak gerek” dedi.

‘BU TEKLİF, ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KARARINI AŞIYOR’

Mevcut yasaya göre sadece belli göreve atanabilecekler için güvenlik soruşturması yapılabildiğini, sunulan teklifle bu koşulun tüm devlet memurları için getirildiğini hatırlatan Eminağaoğlu, “Bu teklif, AYM kararındaki amacı bütünüyle aşan bir düzenlemedir” diye konuştu.

‘KHK’LILIK KALICI HALE GETİRİLİYOR’

İstenmeyen kişilerin devlet memurluğuna alınmaması gibi keyfi uygulamalarla karşılaşılacağı uyarısında bulunan Eminağaoğlu, “KHK'lılık durumu, bu düzenleme yasalaşırsa keyfi olarak tüm devlet memurluğuna alımlarda kalıcı hale getirilmektedir. Olağanüstü hal olağanlaştırılmakta, faşizm kalıcılaştırılmaktadır” dedi.

Kanun teklifi ile arşiv araştırmasının içerik ve esaslarının Cumhurbaşkanı yönetmeliğiyle belirleneceğine de dikkat çeken Eminağaoğlu, böylece yasal güvencelerin yok edileceğini, KHK'lılık durumunun Cumhurbaşkanı yönetmeliğiyle sürdürüleceğini ifade etti.

‘HAK ARAMA YOLU DA KAPATILIYOR’

Eminağaoğlu, maddeye ilişkin şunları söyledi:

“Öte yandan, yapılan düzenlemeler ve Danıştay ile AYM kararlarıyla, mülakatların yargı denetimi dışında bırakıldığı da hatırlanacak olursa, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması adı altında istediği bilgileri toplayacak idare, devlet memurluğuna almayacağı kişiler hakkındaki işlemlerde güvenlik soruşturmasını ve arşiv araştırmasını gerekçe göstermek yerine, yapacağı işlemin yargı tarafından da denetlenememesi için, daha ilk günden istediği kişileri mülakat adı altında kamu görevine almama yoluna gidebilecektir. Böylece kişiler bu konularda hak arama yoluna da gidemeyecek ya da etkili biçimde gidemeyecek, KHK'lıktan daha ağır sonuçlar ortaya çıkacaktır. FETÖ’cü mülakat kurullarının, FETÖ’cü birimlerin yaptığı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma bilgilerinden hareketle istediği kişileri mülakatlarda eleyerek, o kişilerin hak arama yollarını etkisiz kıldıkları unutulmamalıdır. Bu konularda yaşanan sayısız örnek bulunmaktadır. AKP, geçmişteki yol arkadaşı FETÖ'nün açtığı izden yoluna kararlılıkla devam etmektedir.”

‘TBMM FAŞİZME ALET EDİLİYOR’

Teklifin AYM’nin iptal kararının ardından açılan davalara müdahale niteliği taşıdığını, bu nedenle de Anayasa'ya aykırı olduğunu vurgulayan Eminağaoğlu, “Bu teklif ile KHK'lılık durumu olağanlaştırılmakta, tüm devlet memurlarını kapsamına alarak, daha da keyfi hale getirilmekte, TBMM alet edilerek faşizm kalıcılaştırılmak istenilmektedir” diye konuştu.

‘PARTİ DEVLETİ AMAÇLANIYOR’

Ömer Faruk Eminağaoğlu, kanun teklifinde geçen “devlete sadakat” ifadesine de tepki göstererek, “Bilginin yeteneğin esas alınmayıp, iktidar taraftarlarının devlet memuru yapılarak parti devletini amaçlayan, faşizmi hedefleyen bir düzenleme” dedi.