Seda TAŞKIN


ARTI GERÇEK- Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Kürtçe şarkı söylediği için hakkında soruşturma başlatılan tutuklu siyasetçi Leyla Güven için verdiği soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)  Başkanı Mustafa Şentop tarafından reddedildi.

Gergerlioğlu’nun verdiği soru önergesinde yer alan, “Kürtçe şarkıda halay yasaksa bu mantıkla halay başı olmak örgüt yöneticiliği kapsamına alınacak mıdır?” sorusuna Şentop, TBMM İçtüzüğü’nde “Sorulmayacak konular” başlıklı konulara girdiğini belirterek reddetti. Gergerlioğlu ise verilen yanıta, “Böyle hukuk sistemi içinde sorduğum soru normal” cevabını verdi. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Gergerlioğlu’na verdiği yanıt şu şekilde:  

“TBMM İçtüzüğü’nün “Sorulmayacak konular” başlıklı 97’nci maddesi “Aşağıdaki sorular Başkanlıkça kabul edilmez:… b) Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular” hükmünü içermektedir. Bu maddede yazılı soru önergelerinde sadece belli bir konu hakkında istişari amaçla sorulan soruların Başkanlıkça kabul edilemeyeceği hükmüne bağlanmıştır. 

Bu çerçevede ilgide kayıtlı önergeniz incelenmiş ve önergenizin 3 numaralı sorusunun TBMM içtüzüğü’nün yukarıda aktarılan 97’nci maddesine yer alan kurala aykırılık taşıdığı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla önergeniz, söz konusu soru çıkarıldığı veya yukarıdaki belirtilen İçtüzük hükmüne uygun olarak yeniden düzenlendiği takdirde işleme alınabilecektir.”

GERGERLİOĞLU: BÖYLE HUKUKA BÖYLE SORU NORMAL 

Konuya ilişkin Artı Gerçek’e konuşan Gergerlioğlu iştişare yapmadıklarını belirterek, keyfi bir şekilde açılan soruşturmalara tepki gösterdi. Halay çektiği için birçok kişinin güvenlik soruşturmasından geçemediğini söyleyen Gergerlioğlu, bunların kanıtlarının da olduğunun altını çizdi. Böyle bir hukuk sistemi içinde sorduğu sorunun normal olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, “Zaten Kürtçe şarkı söyledikleri için Leyla Güven’e ceza verildi. Soruşturma onaylandığında kızıyla telefon görüşmesi yapamayacak” dedi. Şentop’un soru önergesinde yer alan üçüncü soruyu çıkarılma söylemesine ise Gergerlioğlu, “Soru önergemin arkasındayım. Tekrar yollamak gibi bir durum yok. Bir mileltvekilinin sorularının yanıtlanmaması da ayrı bir hukuk garabeti” dedi. 

Gergerlioğlu’nun TBMM Başkanı Şentop’un yanıtlaması talebiyle verdiği önergede şu sorular yer alıyordu: 

-Leyla Güven ve 8 kadın mahpus hakkında Kürtçe şarkı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı iddiası doğru mudur? Bu iddia doğruysa hangi gerekçe ile soruşturma açılmıştır?

-Soruşturma iddiası doğruysa, cezaevlerinde halay çekmek için hangi diller için serbest hangi diller için yasaklanmıştır?

-Kürtçe halay yasaksa bu mantıkla halay başı olmak örgüt yöneticiliği kapsamına alınacak mıdır? Bu kapsamda herhangi bir yasal çalışma var mıdır?

-Kürtçe şarkı için anlaşılmayan bir dil ifadesi kullanıldığı iddiası doğru mudur? Bu iddia doğruysa, yüz yıllardır bu coğrafyada konuşulan kadim bir dil olan Kürtçe neden hâlâ bir türlü anlaşılamamaktadır?