Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Hayatın Sesi Televizyonu’na "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla açılan davada İstinaf Mahkemesi'nde görüldü.

Televizyonu yöneticileri Mustafa Kara, İsmail Gökhan Bayram ve Gökhan Çetin’e üçer yıl dokuzar ay hapis cezası verilmesi kararı mahkemeden döndü.

Duruşmanın görüldüğü 27’inci Ceza Dairesi, Mustafa Kara, İsmail Gökhan Bayram ve Gökhan Çetin hakkında "Haber verme sınırlarını aştıkları yönünde tam bir vicdani kanaate varılamadığına" hükmederek beraat kararı verdi.

Mahkeme, kararında haber ve yayınlarla ilgili RTÜK tarafından idari cezalar verildiğini hatırlatarak şöyle dedi: “Somut olayda; sanıklar Mustafa Kara ve İsmail Gökhan Bayram’ın ortağı, sanık Gökhan Çetin’in de sorumlu müdürü olduğu adı geçen kanalda yapılan yayınların ve programların atılı suçu oluşturup oluşturmayacağı hususunun irdelenmesi gerekmektedir. Söz konusu haber ve yayınlarla ilgili olarak RTÜK tarafından değerlendirmeler yapılarak bir kısım yayın hakkında 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında idari cezalar verildiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Bu itibarla, yapılan yayınların her ne kadar yayın etiği ilkelerine uymadığı kabul edilebilir ise de, haber verme sınırlarını aştığı yönünde tam bir vicdani kanaate varılamadığı tüm kovuşturma evrakı ve delillerin bir bütün olarak değerlendirilmesi neticesinde anlaşılmıştır.” (Kaynak: Evrensel)